چشم انداز تولید محصولات زراعی و باغی در برنامه توسعه‮‭1379-83‬ (کمیات مهم)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1097841
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 199
Pages: 17
Publish Year: 1384

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: