گزارش پژوهشی نهایی بررسی توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم دیم در آزمایشات بین المللی ‭(F2 CIT)‬

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: آذربایجان شرقی
شهر موضوع گزارش: مراغه
Document ID: R-1101091
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 273
Pages: 11
Publish Year: 1374

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: