ارزیابی و سنجش عوامل موثر در ایجاد شهر سبز (مطالعه موردی شهر ارومیه)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 501

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM03_109

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399

Abstract:

امروزه گسترش شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن؛ مانند تخریب محیط زیست، آلودگی آب، هوا، خاک، افزایش بیماری های روانی و ... همواره جوامع شهری را با تهدیدات فراوانی مواجه کرده است. این مشکلات موجب نقض اصول توسعه ی پایدار شهری و محیط زیست گردیده و مدیریت شهری را با چالش های فراوانی مواجه کرده است. در این راستا در سالهای اخیر حرکت وسیعی در جهان جهت برنامه ریزی شهری به شیوه ای نوین صورت گرفته است که تمرکز اصلی آن بر رابطه شهر و محیط زیست پیرامون آن می باشد که با عناوین: شهر های سالم، شهر های اکولوژیکی، شهر پایدار شهر های سبز مطرح گردیده است. شهر سبز بر اهمیت نقش شهر و تاثیر مثبت شهرسازی در شکل دهی به فضا، اجتماع و سبک زندگی پایدار تاکید دارد. با در نظر گرفتن این نکته که شهر ارومیه دهمین شهر ایران از نظر جمعیت بوده و یک شهر صنعتی است و یکی از شهر های نیمه آلوده ایران می باشد. از این رو در این پژوهش سعی می گردد به ارزیابی شاخص های شهر سبز در این شهر پرداخته شود. نوع تحقیق در این پروژه کاربردی بوده و جهت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای که در آن از اطلاعات لازم در مقالات، تحقیقات داخلی و خارجی و منابع اینترنتی و همچنین مصاحبه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که اکثر شاخص های شهر سبز در ارومیه اختلاف زیادی با میانگین شهر سبزدارند بنابراین باید اقدامات برنامه ریزی شده ای توسط مسئولین شهری و برنامه ریزان جهت تبدیل این شهر به شهر سبز صورت گیرد.

Authors

محمد محمدنژاد

دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه ارومیه

امیر شیخی

دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه ارومیه

حسین شجاع زاده

دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه ارومیه