ارزیابی اثرات زیست محیطی حاصل از اجرای سد نهب

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 526

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE12_204

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1399

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) اجرا و عدم اجرای سد نهب از طریق ماتریس اثرات، در محیط های فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی اقتصادی فرهنگی، در کوتاه مدت و بلندمدت است. نتایج نشان می دهند امتیاز نهایی عدم اجرای پروژه در دوره کوتاه مدت -۱۹/۹ در بلندمدت -۴۶/۶۵ با بیشینه اثر منفی در محیط فیزیکی بر سطح آب زیرزمینی -۲۵ در محیط بیولوژیکی بر رویشگاه های منابع خاک -۱۵ در محیط اجتماعی اقتصادی فرهنگی بر امکانات رفاهی -۹ هستند. در صورت اجرای طرح، بیشینه منافع در محیط فیزیکی بر سطح آب زیرزمینی +۱۰ در محیط بیولوژیکی بر تنوع گونه های جانوری +۱۸ در محیط اجتماعی اقتصادی فرهنگی بر درآمد ساکنین منطقه +۷۰ هستند.

Keywords:

ارزیابی اثرات زیست محیطی , روش چک لیست , سد نهب , طرح های توسعه منابع آب.

Authors

وحیده اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

پریساسادات آشفته

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

پروین گلفام

دانشجوی دکترا گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم