کاربرد مطالعات زمین شناسی دریا در آمایش دفاعی نظامی دریای عمان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 636

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LANCONF02_008

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1399

Abstract:

اساسا شناخت ظرفیت ها و محدویت های علمی به ویژه در مسائل جغرافیایی، زیر بنای مسائل امنیتی و سیاسی یک کشور را تشکیل می دهد. بالبطع با مسائل نظامی دفاعی پیچیده تری روبرو خواهد بود به طور کلی کشورهایی که شناخت کمتری از خصوصیات زمین شناسی بستر و زیر بستر دریایی خود دارند بیشتر در معرض خطر تجاوز نظامی قرار می گیرند و از نظر مسائل نظامی دفاعی نیز آسیب پذیرتر خواهند بود. از این رو لزوم مطالعات مسائل نظامی دریایی در کشور ایران و آگاهی از فرصت های و محدویت های آن در محدوده می دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس امری انکار ناپذیر به شمار می رود. در این مقاله شناخت بستر دریای عمان با بهره گیری از منابع مختلف نظامی بر آمایش های دفاعی نظامی کشور در محدوده ی سواحل جنوبی کشور به ویژه سواحل مکران مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت بستر دریا نتایجی حاکی از کاربردهای متعدد شامل قابلیت های شناخت کف دریا در تعیین موقعیت های زیر دریایی ها ، تعیین موقعیت شناورهای زیر سطحی در مواجهه با اختلال در مسیر حرکت شناورها ، اختفاء شناورها از نظر دسترسی و شناسایی توسط دشمن و کاربردهای موثری در زمینه افزایش تجهیزات نظامی دریایی را در بر خواهد داشت.از این رو می توان گفت شناخت بستر دریا باعث ایجاد راهکارها و شرایط مساعدی را در چارچوب آمایش دفاعی و مدیریت نظامی به ویژه در منطقه بسیار حائز اهمیت و استراتژیک سواحل جنوبی کشور به ویژه دریای عمان فراهم خواهد نمود.

Authors

مصطفی حسنیان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار