تاثیر پرخاشگری والدین بر افسردگی دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی شهرستان قائم شهر

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 476

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA05_284

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1399

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی شهرستان قائم شهر که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنا داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی شهرستان قائم شهر است که 50نفر بصورت روش نمونه گیری طبقه ای و به عنوان حجم نمونه انتخاب کرده ایم. که پرسشنامه های افسرگی و پرخاشگری بر روی آنها اجرا گردیده است که بعد از اجرای آن از طریق روش آماری ضریب هم بستگی آمار را بدست آورده ایم که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد هرچه پرخاشگری بیشتر باشد تاثیر بیشتری بر افسردگی دانش آموزان می گذارد.

Authors

مسعود اسلامی کلیجی

دبستان مهدیه قائم شهرکارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

احسان عمویی

آموزگار پایه چهارم دبستان شهید وردیان ساری کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

بهزاد خلیلی دیزآبادی

کارشناس آموزش ابتدایی قائم شهر