تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 395

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHGR-52-1_016

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1399

Abstract:

امروزه، بهره‏گیری از انرژی‏های تجدیدپذیر در مناطق روستایی برای تأمین انرژی از پیش‏شرط‏های توسـعة پایـدار اسـت. پایان‏پذیری منابع سوخت‏های فسیلی و محدودیت آن‏ها در تأمین انرژی و نیز آسیب‏های زیست‏محیطی ناشی از بهره‏برداری از این منابع، توسعه و کاربرد انرژی‏های تجدید‏پذیر به‏ویژه بهره‏گیری از انرژی خورشیدی را به‏عنوان یک منبع انرژی پایدار ضروری کرده است. استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی نیازمند پذیرش توسط روستاییان است. این پژوهش، به دنبال تحلیل سطح پذیرشفناوری پنل خورشیدی از سوی روستاییان است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‏ای و پیمایش میدانی انجام گرفته است. در این پژوهش 27روستا از شهرستان‏های کلیبر و خداآفرین در استان آذربایجان شرقی به‏عنوان جامعة آماری انتخاب شدند که 5 روستا دارای پنل و 22روستا بدون پنل‏اند. واحد تحلیل پژوهش سرپرستان خانوار است. در روستاهای پنل‏دار 60 خانوار و در روستاهای بدون پنل 256 خانوار از طریق روش نمونه‏گیری کوکران انتخاب شدند که در مجموع 316 سرپرست انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. داده‏ها نیز از طریق آزمون تی تک‏نمونه‏ای تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏های آماری بیانگر این است که در روستاهای دارای پنل سطح پذیرش در ابعاد سه‏گانة اقتصادی، اجتماعی، و زیست‏محیطی فناوری انرژی خورشیدی در حد پایین‏تر از حد متوسط و مقدار آن برابر با 01/2 است که بیانگر پذیرش پایین در این گروه است. در روستاهای غیربرخوردار، این مقدار بالاتر از میانگین و میزان آن در ابعاد زیست‏محیطی، اجتماعی، و اقتصادی به‏ترتیب برابر با 28/4، 14/4، و 12/4 است.

Authors

محمد ادبی ممقانی

دانشآموختهی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

عبدالرضا رکن الدین افتخاری

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

مهدی پور طاهری

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

حسین صادقی سقدل

دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • افراخته، حسن؛ احمدآبادی، فرشته و احمدآبادی، حسن (1393). بهره‏برداری از ...
 • الهی، شعبان؛ غریبی، جلیل؛ مجیدپور، مهدی؛ رستمی، علی‏اصغر (1394). مسیر ...
 • جزنی، نسرین؛ باقری، محمد؛ کریمی، عباس‏علی و عالم، اکبر (1390). ...
 • حسینی، فرج‏اله؛ سلطانی، زهرا و غیاثی، فرشته (1391). نقش استفاده ...
 • خاکسار آستانه، سمانه (1391). ارائة الگوی بهینة توسعة انرژی‏های تجدیدپذیر ...
 • خلیل، طارق (1394). مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و ...
 • طاهری اصل، احمدرضا و پزشکی، علی (1394). بررسی اثرات تولید ...
 • راجرز، اورت ام و شومیکر، فلوید (1369). رسانش نوآوری‏ها: رهیافتی ...
 • رضایی مقدم، محمدحسین و هاتفی اردکانی، مهدی (1395). ارزیابی تأمین ...
 • سرتیپی‏پور، محسن (1390). نقش و جایگاه انرژی‏های تجدیدپذیر در توسعه ...
 • سالنامة آماری استان آذربایجان شرقی (1390). مرکز آمار ایران.https://www.amar.org.ir ...
 • سازمان انرژی‏های نو ایران (1392). نشریة وضعیت انرژی‏های بادی و ...
 • شکویی، حسین (1364). جغرافیای کاربردی و مکتب‏های جغرافیایی؛ مشهد: انتشارات ...
 • سایت سازمان انرژی‏های نو ایران، اطلاعات خورشیدی (1396). http://www.satba.gov.ir. ...
 • عظیمی، فرید؛ غفوریان، حسن؛ عظیمی، مهدی و تیموری، رحیمه (1394). ...
 • صادقی، حسین؛ آذر، عادل؛ خاکسار آستانه، سمیه (1394). بهینه‏یابی تأمین ...
 • فرجی سبکبار، حسن‏علی؛ پاک‏نیت، هادی؛ رحیمی کیان، اشکان و عشورنژاد، ...
 • کرد، بهمن (1379). نقش انرژی‏های نو در تأمین انرژی روستایی ...
 • محمدی، علی؛ امیری، یاسر (1392) شناسایی و تبیین عوامل موثر ...
 • مرکز آمار ایران (1395). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفـوس و ...
 • وب‏سایت سازمان انرژی‏های نو (1396).http://www.suna.org.ir/fa/sun/potential ...
 • 22. Afrakhteh, H.; Ahmadabadi, F. and Ahmadabadi, H. (2014). Solar ...
 • 23. Azimi, F.; Ghafourian, H.; Azimi, M. and Teymuri, R. ...
 • 24. Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, ...
 • 25. Davis, F.D.; Bagozzi, R.P. and Warsaw, P.R. (1989). User ...
 • 26. Eder, M.; Christopher, F. (2015). Mini-grids and renewable energy ...
 • 27. Elahi, S.; Gharibi, J.; Majidpour, M.; Anvari, R. and ...
 • 28. Faraji Sabokbar, H.; PakNiyat, H.; RahimiKian, A. and Ashoornejad, ...
 • 29. Feng, H. (2012). Key Factors Influencing Users’ Intentions Of ...
 • 30. Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intension ...
 • 31. Hosseini, F.; Soltani, Z. and Ghiasi, F. (2012). The ...
 • 32. Jazani, N.; Bagheri, M.; Karimi, A. and Alam, A. ...
 • 33. Khaksar Astaneh, S. (2012). Presenting an Optimal Renewable Energy ...
 • 34. Khalil, T. (2015). Technology Management of success in competing ...
 • 35. Kord, B (2000). The Role of renewable Energy in ...
 • 36. Luthra, S.; Sanjay, K.; Dixit, G. and Abid, H. ...
 • 37. Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: Comparing the technology ...
 • 38. Pikkarainen, T.; Pikkarainen, K.; Karjaluoto, H. and Pahnila, S. ...
 • 39. Renewable Energy Organization (2017). http://www.suna.org.ir/en/sun/potential. ...
 • 40. Rezaei Moghadam, M. and Hatefi Ardakani, M. (2016). Evaluation ...
 • 41. Rogers, E. and Schumacher, F. (1990). Innovations: An Intercultural ...
 • 42. Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovations, 3rd Ed., New ...
 • 43. Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovation, 4th, New York: ...
 • 44. Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovations, 5th Ed., New ...
 • 45. Rogers, E.M. (2004). A Prospective & Retrospective Look at ...
 • 46. Sadeqi, H.; Azar, A. and Khaksar Astaneh, S. (2015). ...
 • 47. Sartipipoor, M. (2011). Role and status of Renewable Energy ...
 • 48. Shakouyi, H. (1985). Applied Geography and Geographic Schools, Mashhad: ...
 • 49. Shelly, C. (2014). Residential solar electricity adoption: What motivates, ...
 • 50. Singh, G.K. (2013). Solar power generation by PV (photovoltaic) ...
 • 51. Solar Information of the Renewable Energy Organization of Iran ...
 • 52. Statistical Yearbook of East Azarbaijan Province (2011). Statistics Center ...
 • 53. Statistics Center of Iran (2016). Detailed results of Population ...
 • 54. Taheri, A. and Pezeshki, A. (2015). The Study of ...
 • 55. The renewable Energy Organization of Iran (2013). The Journal ...
 • 56. Vallerand, R.J.; Pelletier, L.G.; Deshaies, P.; Cuerrier, J.P. and ...
 • 57. Venkatesh, V. and Davis, F.D. (2000). A theoretical extension ...
 • 58. Veronique, V. and Kamp, R. (2015). The adoption of ...
 • نمایش کامل مراجع