بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 273

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-18-3_008

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1399

Abstract:

مقدمه: اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان، افزایش روابط مثبت بین کارکنان و درگیر کردن آن ها در فعالیت‌های سازمانی است. از سوی دیگر فرهنگ به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و کلان سازمان، اثر مستقیمی بر ارتقاء فعالیت های سازمان دارد. در کنار آن فرهنگ غنی اسلام با مفاهیم ناب خود، سهم فراوانی بر شکل گیری و پالایش رفتارهای افراد دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش تحلیلی- مقطعی تعداد 264 نفر از پرسنل بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد بر اساس فرمول آماری و به صورت نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع­آوری داده ها پرسشنامه های روا و پایا مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه 22 سوالی رفتار شهروندی سازمانی شامل 5 بعد و پرسشنامه فرهنگ اسلامی بود که با استفاده از طیف لیکرت 5 درجه ای جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 21 و  SmartPLS انجام گرفت. یافته ها: بیشترین میانگین و انحراف معیار در ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مربوط به بعد وظیفه شناسی (69/0±10/3) بود. در مجموع نیز میانگین و انحراف معیار مولفه رفتار شهروندی سازمانی 57/0±99/2 بدست آمد. میانگین و انحراف معیار فرهنگ اسلامی 53/0±89/2 بود. مطابق با الگوریتم تحلیل داده ها در روش PLS، با بررسی ضرایب معناداری t برای هریک از مسیرها، فرهنگ اسلامی بر کلیه مولفه های رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معنی دار داشت. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی، در جهت تقویت فرهنگ اسلامی در بیمارستان ها پیشنهاد می شود برنامه های متنوع فرهنگی از قبیل دوره های آموزشی فرهنگی، سمینارهای فرهنگی و مراسمات فرهنگی صورت پذیرد.  

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • 1-Garg P, Rastogi R. Climate profile and OCBs of teachers ...
 • 2-Foote DA, Tang TL-P. Job satisfaction and organizational citizenship behavior ...
 • 3-Burns T, Carpenter J. Organizational citizenship and student achievement. Journal ...
 • 4-Chen Z, Eisenberger R, Johnson KM, Sucharski IL, Aselage J. ...
 • 5-Saeedinejad M. The study of organizational behavior and anti-organizational behavior ...
 • 6-Organ DW. Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome: Lexington ...
 • 7-Organ DW, Podsakoff PM, MacKenzie SB. Organizational citizenship behavior: Its ...
 • 8-O'Brien KE, Allen TD. The relative importance of correlates of ...
 • 9-Naor M, Goldstein SM, Linderman KW, Schroeder RG. The role ...
 • 10-Podsakoff PM, MacKenzie SB, Paine JB, Bachrach DG. Organizational citizenship ...
 • 11-Wang L, Howell JP, Hinrichs KT, Prieto L. Organizational citizenship ...
 • 12-Cohen A. One nation, many cultures: A cross-cultural study of ...
 • 13-Islam T, Khan S, Aamir M, Ahmad U. Turnover intentions: ...
 • 14-Abbasi AS, Rana AH. Impact of Islamic work ethics, reward ...
 • 15-Robbins S, Judge TA, Millett B, Boyle M. Organisational behaviour: ...
 • 16-Chu C-I, Lee M-S, Hsu H-M, Chen I-C. Clarification of ...
 • نمایش کامل مراجع