مقایسه‌ ترکیب بیوشیمیایی روغن سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در مناطق مختلف استان گلستان

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 341

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOP-11-43_005

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1399

Abstract:

میوه‌ی زیتون دارای روغنی بسیار مطلوب و با خواص تغذیه‌ای بسیار عالی می‌باشد. با توجه به نیاز شدید کشور به روغن‌های خوراکی و کیفیت عالی روغن زیتون، افزایش سطح زیر کشت زیتون یکی از اهداف برنامه‌های کشاورزی در ایران است. در این مطالعه، سه رقم میشن، کرونایکی و زرد از سه منطقه در استان گلستان (ورسن، گناره و مینودشت) از نظر کمیت و کیفیت روغن بررسی شدند. نتایج نشان داد که بین مناطق و ارقام مختلف تفاوت‌های معنی‌دار وجود داشت. ارقام میشن ورسن و کرونایکی مینودشت به‌ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین وزن تک‌میوه را داشتند. ارقام میشن گناره، زرد گناره و میشن ورسن بیش‌ترین درصد ماده‌ خشک را در میوه تولید کردند. بالاترین درصد روغن در وزن خشک و وزن تر به‌ترتیب در ارقام کرونایکی گناره و زرد گناره مشاهده شد. از نظر صفات فیزیکوشیمیایی روغن، رقم میشن گناره حاوی کم‌ترین مقدار اسیدهای چرب آزاد بود. کرونایکی مینودشت کم‌ترین ارزش K232 را دارا بود؛ در حالی که بیش‌ترین مقدار کلروفیل کل و کاروتنوئید کل را نشان داد. روغن حاصل از زیتون منطقه‌ ورسن به‌ترتیب کم‌ترین و بیش‌ترین مقادیر پراکسید و شاخص K270 را به خود اختصاص داد. به‌طورکلی، نتایج این تحقیق نشان داد که رقم کرونایکی برای کشت در هر سه منطقه‌ گناره، مینودشت و ورسن مناسب است.

Authors

اسماعیل سیفی

گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

آرزو جلالی

گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

سمیه ابراهیم نیا

گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

حسین فریدونی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aguilera, M.P., Beltran, G., Ortega, D., Fernandez, A., Jimenz, A. ...
 • Ajamgard, F. (2004). Evaluation and comparison of yield, quantitative and ...
 • Arsalan, D., Karabekir, Y. and Schreiner, M. (2013). Variations of ...
 • Baccouri, B., Zarrouk, W., Krichene, D., Nouair, I., Ben Youssef, ...
 • Boskou, D. (1996) Olive oil: Chemistry and Technology. AOCS press ...
 • Guerfel, M., Baccouri, O., Boujnah, D., Chaïbi, W. and Zarrouk, ...
 • Haghighat Kharazi, S., Esmaeilzadeh Kenari, R. and Raftani Amiri, Z. ...
 • Hashempour, A., Fotouhi Ghazvini, R. and Bakhshi D. (2009). Comparison ...
 • Homapour, M., Hamedi, M., Moslehishad, M. and Safafar, H. (2014). ...
 • IOOC (International Olive Oil Council). (2007). http:/.internationaloliveoil.org. ...
 • Lanteri, S., Armanno, C., Perri, E. and Paloplo, A. (2002). ...
 • Li, H., Van De Voort, FR., Ismail, AA., Cox, R. ...
 • Mania-Djebali, H., Krichene, D., Ouni, Y., Gallardo, L., Sanchez, J., ...
 • Minguez-Mosquera, M.I. and Perez-Galves, A. (1998). Color quality in paprika ...
 • Minguez-Mosquera, M.I., Rejano, L., Gandul, B., Sanchez, A.H. and Garrido, ...
 • Najafian, L., Hadad Khodaparast, M.H. and Ghodsvali, A. (2007). Olive ...
 • Nikzad, N., Sahari, M.A., Ghavami, M., Piravi Vanak, Z., Hoseini, ...
 • Parvaneh, V. (2013). Quality control and chemical analysis of food. ...
 • Portarena, S., Farinelli, D., Lauteri, M., Famiani, F., Esti, M. ...
 • Poureskandari, E., Soleimani, A., Saba, J. and Taheri M. (2013). ...
 • Psomiadou, E. and Tsimidou, M. (2001). Pigments in virgin olive ...
 • Ramezani Kharazi, P. (2008). Dose the amount of phenolic compounds ...
 • Ranalli, A., De Mattia, G., Patumi, M. and Proietti, P. ...
 • Ranalli, A. and Modesti, G. (1999). Processing technologies and biotechnologies ...
 • Salvador, M.D., Aranda, F., Gomez-Alonso, S. and Fregapane, G. (2003). ...
 • Sisakhtnezhad, S., Sheikhol-Islami, A., Kiani, A., Mohammadi, B., Darzi-Ramandi, M., ...
 • Torkzaban, B., Hosseini Mazinani, M., Saboora, A., Tahmasebi Enferadi, S. ...
 • نمایش کامل مراجع