خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 10,347
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 18
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 44
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 30
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 52 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 43 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

Advantages and disadvantages of organic production of garden products on external green walls نوشته Mansoure Jozay و Hossein Zarei و Sarah KhorasaninejadManagement of weeds, pests and diseases in the production of garden products on external green walls نوشته Mansoure Jozay و Hossein Zarei و Sarah Khorasaninejadبهینه سازی روش استخراج عصاره برگ زیتون بر اساس میزان اولئوروپئین با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا نوشته منصوره سلیمانی فردارزیابی اقتصادی گیاهان دارویی در پلانهای سلامت و تجارت ایران و جهان نوشته منصوره سلیمانی فردمدیریت استراتژیک گیاهان دارویی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نوشته منصوره سلیمانی فردبررسی روشهای تصفیه فاضلاب های صنعتی و خانگی نوشته منصوره سلیمانی فردارزیابی اقتصادی طرح های تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی نوشته منصوره سلیمانی فردنشان دارسازی رزمارینیک اسید Rosmarinic Acid)) پرتودیده با گالیم-۶۷ نوشته نرجس دماوندی کمالیتعیین نسبت نیمرخ اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری مدیریت پایدار منابع آب و خاک در حوضه امام کندی ارومیه نوشته شهناز میرزاییبررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای مختلف باقلا (. Vicia faba L) در تاریخ کشتهای تاخیری در شرایط آب و هوایی گرگان نوشته صفورا جافرنودهبهینه سازی اثر امواج فراصوت بر تولید گانودریک اسید در Ganoderma adspersum با روش سطح پاسخ نوشته منصوره آقاسی زاده شعرباف و وحیده پیام نور و محمدرضا کاوسیتغییرپذیری فرم های اصلی و ثانویه هوموس در مقیاس محلی در رابطه با شاخص های مورفومتری نوشته امیررضا نیک پور و هاشم حبشیتاثیر استفاده از مواد کندسوز کننده در ساختار پوشش آکریلیکی بر کندسوز شوندگی چوب صنوبر رنگ شده نوشته زهرا الهی فرد و داود رسولی و تقی طبرسا و محمدرضا ماستری فراهانیجایگزینی فورفورال بجای فرمآلدیید در رزین اوره فرمآلدیید و بهبود خواص رزین با نانو رس نوشته تقی طبرسا و سید کاظم حسینی و حمیدرضا عدالتتاثیر پیش تیمار آنزیمی خمیرکاغذ بازیافتی با توالی ترکیبی سلولاز و لاکاز در رنگ بری با پراکسید هیدروژن نوشته ایمان اکبرپورتاثیر کیتوزان بر ویژگی های فیلم میکروفیبریل سلولز (MFC ) مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی نوشته میثم علی آبادی و محمدرضا دهقانی فیروزآبادی و الیاس افراتاثیر غلظت های مختلف جیبرلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیک ریزجلبک Dunaliella salina در محیط کشت گیلارد نوشته لیلا فهمیدهSurvey on the lead concentration of brown rats (Rattus norvegicus) and the effect of environmental factors on Pb distribution pattern in rural- agricultural areas using GIS (Golestan and Mazandaran Provinces) نوشته amir Shahbazadeh Bengar و Somayeh NamroodiModelling land use change by an integrated Cellular Automata and Markov Chain Model (case study; Azadshahr County) نوشته Chooghi Bairam Komaki و Mohammad Alinezhadتعیین عوامل موثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی نوشته امیر احمد دهقانی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مطالعه تطبیقی روشهای پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از مدل های داده کاوی بر اساس پدیده های بزرگ مقیاس و لکه های خورشیدی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک گرگان( (1394)تحلیل دینامیکی سد ها با لحاظ در نظر گرفتن اندرکنش پی – بدنه مطالعه موردی سد نرماب استان گلستان (1390)تحقیق و تعیین شاخص آسیب پذیری زیست محیطی منابع آب موردی استان گلستان (1390)تجزیه و تحلیل جریان آبراهه ای در حوضه رودخانه گرگانرود استان گلستان (پتانسیل- بهره برداری) (1389)تحقیق پیرامون پایدارسازی خاک های مسئله دار در اجرای طرح های آبی (موردی اترک) (1391)بهینه سازی بهره برداری از دریاچه ها و تالاب های حوضه آبریز اترک (1391)برنامه مدیریت سیستم سدهای مخزنی: امکان سنجی مدیریت منابع آب با (DSS) بررسی سیستم پشتیبانی تصمیم (مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود) (1387)بررسی منابع آب و آلاینده های منابع آب (مطالعه موردی حوضه گرگانرود) (1389)بررسی کارآیی روش های مختلف برآورد رسوب معلق در ایستگاههای هیدرومتری موردی استان گلستان (1388)بررسی عوامل تشدیدکننده فرسایش و رسوب گذاری رودخانه ها (1391)بررسی روش های آماری بیش از یک متغیر جهت برآورد دوره ی بازگشت سیلاب و مقایسه ی آن با روش های معمول تک متغیره (1395)بررسی تطبیقی روشهای برآورد رسوب و انتخاب بهترین مدل برای برآورد بارهای رسوبی رودخانه چهل چای و سرشاخه های آن شامل: چهل چای، نرماب، خرمالو (1390)بررسی ارتباط بارش – رواناب سطحی در حوضه آبریز سد گلستان و تهیه مدل عصبی هوشمند بارش - رواناب (1388)آسیب شناسی الگوی کشت در شبکه های مدرن و سنتی (مطالعه موردی استان گلستان) (1393)ارزیابی و مقایسه راندمان کاربرد آبیاری تحت شیوه های آبیاری سطحی، سنتی و مدرن در مزارع استان گلستان (1389)ارزیابی اقتصادی و اجتماعی آببندان های دو منظوره کشاورزی- شیلاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی استان گلستان (1391)پژوهش در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: (فعالیت های علمی، تحقیقاتی سال های ‮‭1375-1374‬) (1376)بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان حاوی رسوب درمحیط متخلخل ومقایسه آن برای جریان فاقد رسوب (1390)

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاکنون 12 کنفرانس توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت زیر است: