Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 9,027
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 18
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 41
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاه دولتی: 29
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 30 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 21 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تاثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پربیوتیک Raffinos بر برخی شاخص های خونی و شاخص های ایمنی غیراختصاصی سرم در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus)


فصلنامه محیط زیست جانوری1400
2بررسی اثر فیتو استروژن جنستئین بر هورمون های جنسی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مرحله تمایز جنسی

فصلنامه محیط زیست جانوری1400
3اثرات دوره های محرومیت غذایی و رشد جبرانی بر شاخص های رشد و کارایی تغذیه، ترکیب بیوشیمیایی بدن، شاخص های خونی و ساختار بافت کبد و روده در تاس ماهیان سیبری جوان (Brandt, ۱۹۸۶ Acipenser baerii)
فصلنامه محیط زیست جانوری1400
4اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و باروری خرگوش های ماده سفید چشم قرمزفصلنامه محیط زیست جانوری1400
5LiDAR-derived estimation of canopy cover density
نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1400
6سدیم دی فرمات و بایوترونیک تاپ۳ در تغذیه ی آبزیاننهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1400
7تکنیک پرورش آبزیان در مزارع برنجنهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1400
8پتانسیل تکثیر و پرورش صدف مروارید ساز در خلیج فارس
نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1400
9مهم ترین گیاهان دارویی مراتع چهارباغ استان گلستان از دیدگاه طب سنتی
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1395
10با برخی خصوصیات Thymus vulgaris تعیین ارتباط بین پراکنش گونه دارویی خاک (مطالعه موردی مراتع چهارباغ)
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1395
11تاثیر سورفکتانت ها بر پایداری نانوسیال های مورد استفاده در سیستم های فتوولتائیک-حرارتی: یک بررسی جامعششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1401
12بررسی تاثیر جاذب های آلی و نانو مواد برکاهش انباشت فلزات سنگین در خاک و گیاه، ناشی از آبیاری با پساب صنعتی


نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی1400
13تهیه نقشه تغییرات شوری خاک در دشت میاندوآب با استفاده از تصاویر ماهواره ای
نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی1400
14بررسی تاثیر قرق بر برخی از خصوصیات خاک، ترسیب کربن و برآورد ارزش اقتصادی کربن ترسیب شده (مطالعه موردی: مراتع خشک شمال گنبدکاووس)نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی1400
15واکاوی مولکولی برخی نژادگان های انبه جنوب ایران براساس ناحیه بین ژنی trnH-psbA
مجله علوم و فنون باغبانی ایران1400
16تغییرهای ظرفیت فتوسنتزی گیاهچههای برخی جمعیت های گوجه فرنگی در تنش خشکی


مجله علوم و فنون باغبانی ایران1399
17Effect of Foliar Application of Plant Extracts on the Growth Behavior and Quality of Evening Primrose (Oenothera biennis L.)


مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1401
18بررسی میزان اسید تانیک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia)مجله صنایع چوب و کاغذ ایران1389
19بررسی تاثیر عوامل محیطی بر میزان صید به ازای واحد تلاش (CPUE) ماهیان حلوا سیاه (Parastromateus niger Black Pomfret) صید شده در سه منطقه صیادی (پزم، بریس و رمین) استان سیستان و بلوچستان
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان1400
20بررسی عوارض کبدی و شاخص های موکوسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظت های مختلف نانو پلاستیکمجله بهره برداری و پرورش آبزیان1400
21تاثیر غلظت های تحت کشنده نیترات نقره (AgNO۳) بر شاخص های بیوشیمیایی و بیان ژن سیتوکروم P۴۵۰ در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان1400
22تاثیر شاخص های دمایی انسو بر خشکسالی هواشناسی در نیمه غربی ایران
فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک1401
23افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum با روش انتخاب تحت شرایط مزرعه ای

مجله تولید گیاهان زراعی1392
24تاثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان


مجله تولید گیاهان زراعی1392
25واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاکهای شور و کشت دیممحمد حسین قربانی مجله تولید گیاهان زراعی1392
26بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب

مجله تولید گیاهان زراعی1392
27بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
مجله تولید گیاهان زراعی1392
28جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان)
مجله تولید گیاهان زراعی1392
29اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف


مجله تولید گیاهان زراعی1392
30مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان
مجله تولید گیاهان زراعی1392

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ردیفعنوان طرحسال نشر
1مطالعه تطبیقی روشهای پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از مدل های داده کاوی بر اساس پدیده های بزرگ مقیاس و لکه های خورشیدی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک گرگان(1394
2تحلیل دینامیکی سد ها با لحاظ در نظر گرفتن اندرکنش پی – بدنه مطالعه موردی سد نرماب استان گلستان1390
3تحقیق و تعیین شاخص آسیب پذیری زیست محیطی منابع آب موردی استان گلستان1390
4تجزیه و تحلیل جریان آبراهه ای در حوضه رودخانه گرگانرود استان گلستان (پتانسیل- بهره برداری)1389
5تحقیق پیرامون پایدارسازی خاک های مسئله دار در اجرای طرح های آبی (موردی اترک)1391
6بهینه سازی بهره برداری از دریاچه ها و تالاب های حوضه آبریز اترک1391
7برنامه مدیریت سیستم سدهای مخزنی: امکان سنجی مدیریت منابع آب با (DSS) بررسی سیستم پشتیبانی تصمیم (مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود)1387
8بررسی منابع آب و آلاینده های منابع آب (مطالعه موردی حوضه گرگانرود)1389
9بررسی کارآیی روش های مختلف برآورد رسوب معلق در ایستگاههای هیدرومتری موردی استان گلستان1388
10بررسی عوامل تشدیدکننده فرسایش و رسوب گذاری رودخانه ها1391
11بررسی روش های آماری بیش از یک متغیر جهت برآورد دوره ی بازگشت سیلاب و مقایسه ی آن با روش های معمول تک متغیره1395
12بررسی تطبیقی روشهای برآورد رسوب و انتخاب بهترین مدل برای برآورد بارهای رسوبی رودخانه چهل چای و سرشاخه های آن شامل: چهل چای، نرماب، خرمالو1390
13بررسی ارتباط بارش – رواناب سطحی در حوضه آبریز سد گلستان و تهیه مدل عصبی هوشمند بارش - رواناب1388
14آسیب شناسی الگوی کشت در شبکه های مدرن و سنتی (مطالعه موردی استان گلستان)1393
15ارزیابی و مقایسه راندمان کاربرد آبیاری تحت شیوه های آبیاری سطحی، سنتی و مدرن در مزارع استان گلستان1389
16ارزیابی اقتصادی و اجتماعی آببندان های دو منظوره کشاورزی- شیلاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی استان گلستان1391
17پژوهش در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: (فعالیت های علمی، تحقیقاتی سال های ‮‭1375-1374‬)1376
18بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان حاوی رسوب درمحیط متخلخل ومقایسه آن برای جریان فاقد رسوب1390

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آمار سالانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاکنون با 5,080 پژوهشگر از 279 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 5,680 مقاله نویسنده اول
  • 6,403 مقاله نویسنده دوم
  • 4,426 مقاله نویسنده سوم
  • 2,363 مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,358,500 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
Support