پتروپالایشگاه ها و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت و بررسی وضعیت آن در ایران

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1160300
Publish: 28 February 2021
دسته بندی علمی: تکنولوژی نفت و سوخت
View: 1,289
Pages: 24
Publish Year: 1398

This Report With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

هدف این گزارش بررسی نقش پتروپالایشگاه ها در تکمیل زنجیره نفت و گاز و بررسی وضعیت این صنعت در ایران است. نتایج این گزارش نشان میدهد که پتروپالایشگاه ها در مقایسه با پالایشگاه ها حاشیه سود بالاتری دارند. در ایران نیز با هدف تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر، تعدادی از مجتمع های پتروشیمی در مجاورت مجتمع های پالایشی ایجاد شدند. اما صبغه استراتژی تامین سوخت در پالایشگاه های کشور سبب شده که از یک طرف اقتصاد پالایشگاه های کشور در وضعیت مناسبی نباشد و از طرف دیگر مجتمع های پتروشیمی با مشکلات کمی وکیفی خوراک مواجه باشند. در حال حاضر رویکرد تلفیقی پتروپالایشی در کشور ضعیف است و این موضوع سبب شده که صنعت پالایش
کشور به تنهایی از اقتصاد ضعیفی برخوردار باشد. از سویی تمرکز صنعت پتروشیمی کشور بر خوراک گاز و تولید محصولات بر پایه گاز نیز موجب توسعه نامتوازن این صنعت شده است. به منظور ایجاد و تقویت رویکرد تلفیقی پتروپالایشگاه ها مواردی از جمله یکپارچه شدن نظام سیاستگذاری و تنظیم گری دو صنعت پالایش و پتروشیمی، تجدید ساختار نظام سهامداری مجتمع های پالایش و پتروشیمی موجود، تغییر رویکرد در تخصیص خوراک و تحویل ترکیبی از خوراک های مایع و گاز به صنعت پتروشیمی توسط وزارت نفت پیشنهاد می شود.

Keywords:

پتروپالایش , زنجیره ارزش نفت و گاز