بررسی تاریخی صنعت آب و مسائل حقوقی آن

ISBN: 978-600-9295-94-4
شماره کتابشناسی ملی: 978-600-9295-94-4
Document ID: R-1160341
Publish: 1 March 2021
Publish Year: 1396
Page: 273
Language: Persian
View: 716
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Book بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

فهرست مطالب Book

((فهرست تفصیلی مطالب))

پیشگفتار

فصل اول: نقش آب در استمرار حیات بشر

مقدمه

۱ - تاریخچه مختصر آب شناسی و سازمان‌های مدیریت آب در ایران

۲ - منابع آب

۲ - ۱ - آب‌های بارندگی (نزولات جوی)

۲ - ۲ - آب‌های سطحی

۲ - ۲ - ۱ - نهر

۲ - ۲ - ۲ - رودخانه

۲ - ۲ - ۳ - دریا

۲ - ۲ - ۴ - دریاچه

۲ - ۲ - ۵ - آب سدها

۲ - ۳ - آب های زیر زمینی

۲ - ۳ - ۱ - آب چاه‌ها

۲ - ۳ - ۲ - قنوات

۲ - ۳ - ۳ - چشمه

۳ - عوامل تهدید کننده منابع آبی کشور

۳ - ۱ - منابع آلودگی آب‌ها براساس منشا

۳ - ۱ - ۱ - منابع محلی (نقطه ای )

۳ - ۱ - ۲ - منابع بی هدف

۳ - ۲ - چگونگی آلودگی منابع آب

۳ - ۳- روش های جلوگیری از آلوده شدن منابع آب

۳ - ۳ - ۱ - راهکارهای پیشنهادی برای مهار آلودگی آب ناشی از کودها

۳ - ۳ - ۲ - راهکارهای پیشنهادی برای مهار آلودگی آب ناشی از کودهای آلی

۳ - ۳ - ۳ -راهکارهایی برای کاهش اثرات نامطلوب آفت کش‌ ها

۳ - ۳ - ۴ -روش های کنترل و مهار آلودگی آب در حوادث هسته ای

فصل دوم: ورود صنعت به عرصه آب

مقدمه

۱ - سابقه تاریخی احداث سد در ایران و سدهای موجود

۱ - ۱ - دوره ساسانیان (عمر سدها بین ۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰)

۱ - ۲ - دوره آل بویه (عمر سدها در حدود ۱۰۰۰ سال )

۱ - ۳ - دوره غزنویان (عمر سدها در حدود ۹۰۰ سال )

۱ - ۴ - دوره ایلخانیان (عمر سدها در حدود ۷۰۰ سال )

۱ - ۵ - دوره صفویه (عمر سدها در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال)

۱ - ۶ - دوره جدید (عمر سدها در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال)

۱ - ۷ - دوره معاصر

۲ - لوله کشی و تاریخچه آن

فصل سوم: سازمان های اداری مرتبط با صنعت آب

مقدمه

۱ - تاسیس وزارت آب و برق و سیر تکامل و تغییرات اداری آن

۲ - بررسی تاریخی و تنوع دستگاه های حافظ منابع آبی

۳ - سازمان های حافظ منابع آبیاری زراعی

۴ - سازمان‌های حافظ آب‌های آشامیدنی و حفاظت از آب‌های عمومی

فصل چهارم: بررسی حقوقی توزیع آب در ایران

مقدمه

١ - قانون توزیع عادلانه آب

۲ - نظام حقوقی حاکم بر قنوات و چشمه ها

۲ - ۱ - تعیین حدود مالکیت صاحبان منابع آبی و صاحبان اراضی

۲ - ۲ - رسیدگی به وضعیت لایروبی منابع آبی

۲ - ۳ - نظام احداث قنوات جدید

۲ - ۴ - تعیین تکلیف محاکم در رفع اختلافات مالکین اراضی با صاحبان قنوات

۲ - ۵ - نظام بهره برداری از قنوات مشترک

۲ - ۶ - ثبت قنوات

٣ - اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت آب کشور

فصل پنجم: رودخانه‌های مرزی و قواعد حاکم بر آن

مقدمه

۱ - تعریف رودخانه های مرزی

۲ - شیوه های تعیین مرز در رودخانه‌های مرزی بین المللی

۲ - ۱ - انتخاب یکی از دو ساحل رودخانه به عنوان مرز

۲ - ۲ - خط منصف

۲ - ۳ - خط القعر یا تالوگ

۲ - ۴ - پاره خط های مستقیم

۲ - ۵ - به کار گیری معیار های متفاوت برای بخش های مختلف رودخانه

۲ - ۶ -مالکیت مشترک

۳ - رودخانه های مرزی بین المللی ایران

۳ - ۱ - معرفی رودخانه های مهم مرزی

۳ - ۲ - حقابه رودخانه های مرزی

فصل ششم: بررسی قوانین آب در نظام قانون گذاری ایران

مقدمه

١ - بررسی اجمالی تاریخی و حقوقی قوانین

۱ - ۱ - قوانین دوره اول

۱ - ۲ - قوانین دوره دوم

۱ - ۳ - قوانین دوره سوم

۱ - ۴ - قوانین دوره چهارم

۲ - رژیم حقوقی (حق مصرف آب) و (اجازه مصرف آب)

۲ - ۱ - حقابه یا حق مصرف آب

۲ - ۲ - اجازه مصرف یا حق استفاده از آب

٣ - رژیم حقوق اقتصادی و سرمایه گذاری

۳ - ۱ - آب بها و عوارض آب

۳ - ۲ - حق النظاره

۳ - ۳ - شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی

فصل هفتم: رژیم حقوقی بستر و حریم منابع آب

مقدمه

١-بستر

۲- حریم

٣- تکوین بحث حق بر آب در سطح بین المللی

فصل هشتم: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و منابع آبی

مقدمه

۱ - عنصر قانونی

۱ - ۱ - قوانین اختصاصی جزایی

۱ - ۲ - قوانین عمومی جزایی

۲ - اجزای عناصر مادی

۲ - ۱ - رفتار مجرمانه

۲ - ۲ - موضوع جرم

۲ - ۳ - جرائم مطلق و مقید

۲ - ۴ - شخصیت مرتکب

۳ - عنصر معنوی

۳ - ۱ - اراده

۳ - ۲ - عمد

۴ - عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع آب

۴ - ۱ - عوامل درون سازمانی شبکه آب

۴ - ۱ - ۱ - ضعف مالی

۴ - ۱ - ۲ - عدم برخورد قاطعانه با متخلفین

۴ - ۱ - ۳ - عدم انعطاف قانون حریم لوله های انتقال

۴ - ۱ - ۴ - نرخ تصاعدی هزینه آب

۴ - ۲ - عوامل برون سازمانی

۴ - ۲ - ۱ - مشکلات اقتصادی و اجتماعی

۴ - ۲ - ۲ - فقر مالی

۴ - ۲ - ۳ - فقر فرهنگی

۴ - ۲ - ۴ - عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری

فهرست جداول، تصاویر و نمودارها

فهرست منابع

نمایش کامل متن

Keywords:

آب - منابع - ایران