بازیافت نخاله های ساختمانی و نقش آن در معماری پایدار مطالعه موردی شهر کرمان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 144

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CECAUD03_076

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1399

Abstract:

زباله های ساختمانی یا همان نخاله های ساختمانی امروز بخش جدایی ناپذیر پسماند شهری می باشد این امر مختص همه کشورهای جهان می باشد ولی بعضی کشورها بسته به میزان پیشرفت؛ در بازیافت آن موفق تر عمل کرده اند. در کشورهای در حال توسعه، نخاله های ساختمانی بخش بزرگـی از زباله شهری را به خود اختصاص میدهند که علاوه بـر هزینـه بسیار برای دفع آن، عواقب نامطلوبی بر محیط زیست نیـز دارنـد. حجم نخاله های ساختمانی به حدی است که اکنون این مسئله نـه تنها در ایران بلکه در کشورهای پیشرفته نیز یک مشکل اجتماعی و زیسـت محیطـی اسـت. بازیافت نخاله های ساختمانی نـه تنهـا بـه حفـظ منـابع طبیعـی و محیط زیست کمک میکند، بلکه با بکارگیری روشهـای علمـی، توجیه اقتصادی نیز دارد؛ از طرف دیگر بهره بـرداری بـیش از حـد از منـابع طبیعـی بـرای ساخت راه ها، تولید بتن، آجر و سایر مصالح سـاختمانی باعث کمبـود مصالح طبیعی شده است.در روش قدیمی رها سازی نخاله های در محیط زیست صورت می گرفت که دارای اشکالات فراوانی بوده است. اما در بازیافت زباله علاوه بر عدم آسیب به محیط زیست با مدیریت نخاله های ساختمانی می توان از آنها استفاده بهینه کرد در این مقاله سعی شده است ایرادات روش های سنتی بررسی و مزایای و معایب روش مدرن عنوان شود و همچنین فواید و شیوه های متفاوت بازیافت ؛ کاربردهای مصالح بازیافتی ؛ به صرفه بود آن در ایران و بطور خاص شهر کرمان مشخص گردد. یکی از بهترین شیوه ها ؛الگوبرداری از کشورهای پیشرو در این زمینه و بومی سازی آن متناسب با شرایط مختلف کشور و شهر کرمان به عنوان منطقه مورد مطالعه می باشد.

Keywords:

بازیافت نخاله های ساختمانی , پسماند ساختمانی , زباله خشک , شهرکرمان

Authors

مهدی آذرخوش

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان

مریم قطبی راوندی

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان