تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ ایلام

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 248

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEOIAU-10-4_008

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

Abstract:

چکیده همواره بین شهروروستاهای پیرامون آن، روابط متقابلی برقراربوده است که درهرنظام یا صورت بندی اجتماعی– اقتصادی، این روابط متقابل، شکل خاصی پیدا می‌کند. مطالعه و بررسی روابط شهروروستا ازمهمترین مباحث دربرنامه‌ریزی‌های فضایی و منطقه‌ای می‌باشد. لذا تحقیق حاضربه تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ شهرایلام در سطح شهرستان پرداخته است. روش تحقیق درمقاله حاضرتوصیفی، تحلیلی وروش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و میدانی و تحلیل و تجزیه اطلاعات پرسشنامه ازآزمون های T-test، همبستگی پیرسون وکروسکال والیس استفاده شده است. یافته­های پژوهش بیانگرآن است با توجه به آزمون T-test که متغیرهای جریان‌های اقتصادی با میانگین 1959/2، جریان‌های مهاجرتی با 5518/2 پایین ترازحدمبنا وجریان های اجتماعی- فرهنگی با میانگین 5677/3، جریان‌های کالبدی- فضایی با 3259/3 وجریان های اداری-سیاسی 8337/3 بالاتر از حد مبنا می­باشد. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بیانگراین است که بین میزان فاصله ازشهرو متغیرهای تحقیق (جریان‌های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مهاجرتی، کالبدی-فضایی و سیاسی- اداری) به ترتیب با ضریب (669/0-، 520/0-، 658/0-، 518/0- و 577/0-) رابطه معکوس وجود دارد. یعنی با افزایش فاصله تأثیر جریان‌های مختلف شهر بر روستاها کاهش می‌یابد. در خاتمه نتایج آزمون کروسکال والیس نیز تأیید کننده همبستگی پیرسون می‌باشد و با افزایش فاصله از میانگین رتبه کاسته می‌شود که نشان دهنده کاهش نفوذ شهر ایلام با افزایش فاصله است

Keywords:

واژگان کلیدی: برهم کنش روستا-شهری , حوزه نفوذ , شهر ایلام

Authors

عظیم علی شائی

دانشجوی دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، وعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور،ایران

احمدعلی خرم بخت

استادیار گروه جغرافیا، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

عبدالرسول قنبری

استادیار گروه جغرافیا، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • References ...
 • Akbarpour Sarascanrood, M., Najafi, A. (2010), The concept of sustainable ...
 • Bastia, Jan (1998), City, translation Ali Ashrafi, Art University Press. ...
 • Pour Ahmad Ahmad, Farhoudi Rahmatollah, Ziari Kermatollah, Soleimani Mohammad, Faraji ...
 • Rezvani, Mohammad Reza (2011). Introduction to Rural Development Planning in ...
 • Sa'idi, Abbas (2008). F, "Space", in: Saeedi, Abbas (Supervisor), Encyclopedia ...
 • Sa'idi, Abbas (2006). The Basics of Rural Geography, Tehran, Poster, ...
 • Sultanzadeh, Hussein, 1988, An Introduction to Urban History in Iran, ...
 • Holy Sultan, Reyhaneh (2007). "The role of metropolitan linkage and ...
 • Shokouti, Hossein (2004), "New Perspectives in Urban Geography", Volume I, ...
 • Shamsedini A., Shokor Ali, Rezaei Mohammad Reza, Panahi Leila (2011), ...
 • Sarrami, Hossein, 2005, Center of the periphery and the relationship ...
 • Ziavanaha, Mohammad Hassan, Shamsdalinini, Ali (2010), Urban Functions in Rural ...
 • Alizadeh, Katayon. Emigration, mohammad hassan Ahmad Abadi, Mohammad (2013) Study ...
 • Farid, Yadollah (1989). Geography and Urbanism, Tabriz University, Tabriz. ...
 • Pressure, Peridokht (1996), Rural Geography (General), Payam Noor Publications ...
 • Ghadiri, Reza, Asayesh, Hossein (2009). Geographical analysis of spatial distribution ...
 • Mojdefar Saeed, Akbari Sadegh (2006), Relationships of the Village with ...
 • Mirza'i Ghale, Farzad, Kalantari, Behrang, Moladi, Mohammad. Azmi, Aying, (2012), ...
 • Courtney.Paul, Lucy Mayfield, Richard Tranter, Philip Jones, Andrew Errington, 2007,Small ...
 • Ovebeek.G and Terlin.I, 2006, Rura Area under Urban pressure, case ...
 • Overbeek. G and Vader. J (2005): Rural goods and services ...
 • Tacoli, Cecilia(2003), The links between urban and rural development Environment ...
 •  Tacoli. C (1998) Rural - Urban interactions: Aguide to the ...
 • Ulied.A, Biosca.O and, Rafael Rodrigo, 2010, Urban and rural narratives ...
 • نمایش کامل مراجع