تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 202

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEOIAU-10-4_011

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

Abstract:

چکیده فرهنگ همواره بعد مهمی از قدرت بوده است؛ اما رابطه قدرت و فرهنگ در غیاب متغیری به نام جغرافیا هویت خود را از دست داده بود. از این رو ژئوکالچر در دوران کنونی اهمیت راهبردی فراوانی در معادلات قدرت جهانی پیدا کرده است. هدف این تحقیق تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو­کالچر است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قدرت جهانی در بستر ژئو­کالچر دارای چه معادلاتی است؟ برای پاسخ­گویی به این سؤال اصلی فرضیه‌ای را که در پی آزمون آن هستیم این است که هم زمان با تغییر ابزارها و تاکتیک­ها و نظریات قدرت جهانی و مطرح شدن ابعاد نرم قدرت به جای ابعاد سخت معادلات قدرت جهانی نیز بیش از پیش به سمت تقابل، رقابت و یا همکاری در بسترهای ژئوکالچری سوق یافته­اند. نتایج مقاله نشان می­دهد که بازی­هایی که در عرصه ژئوکالچری جهان میان کنشگران مختلف دولتی و غیر­دولتی در جریان هستند دیگر تنها مبادله و تعامل فرهنگی میان کشورها و فرهنگ­های مختلف به شمار نمی­روند بلکه حاصل تقابل، رقابت و همکاری میان قدرت­های جهانی به منظور کسب قدرت، افزایش قدرت و یا اشاعه قدرت هستند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه­ای به تحلیل و تبیین معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو­کالچر پرداخته شود.

Authors

مسعود طاهری

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

غلامحسن حیدری

استادیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

عزت الله عزتی

دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • References                    ...
 • Wallerstein, I., (1991), “Geopolitics and geoculture essays on the changing ...
 • Alem, Abdolrahman, (1999),”foundations of political science, Tehran, Ney publications ...
 • Benett, Andi­(2007), Leila Jo afshani & Hassan chavoshian, Tehran, Akhtaran ...
 • Berenskoetter Felix and Williams M (2007) power of world politices, ...
 • Chautard, Sophie­(2007), syeyed hamed raziei, “comprendre la geopolitique, Tehran, samt ...
 • Choopani, yadollah­(2009), “phenomena of globalization of cultures, faslnameh siasat, majalleh ...
 • Clegg, Stewart R. (2000), Power Framework, Translated by Mostafa Younesi, ...
 • Cohen, Saul, B.­(1963), “Geostrategical and Geopolitical Regions-Geography and Politics in ...
 • Flint, colin­(2011),”introductio0n to geopolitics,Tehran,ghomes publivations. ...
 • 10. Galbraith, John Kent (2002), Anatomy of Power, Translation by ...
 • 11. Gallahar, Carolyn­(2011), Nami mohammad hassan & ali mohammadpour,”Key concepts ...
 • 12. Gallahar, Carolyn,(2011), Nami mohammad hassan & ali mohammadpour,”Key concepts ...
 • 13. Gharagozlo, mohammad­(2003), “what is culture and civilization”, Ettelaat siasi ...
 • 14. Gharagozlo, Mohammad, (2003),” dialogue among civilizations the forgotten idea, ...
 • 15. Gottman, Jean, (1973), “the significance of territory”, Charlottesville, University ...
 • 16. Hafeznia, Mohammad reza­(2006), “principles and concepts of geopolitics”, pazhoheshkadeh ...
 • 17. Hafeznia, Mohammad reza, va kaviani rad, morad (2014),”philosophy of ...
 • 18. Haggett, peter­(1994),”Geoghrafy: A modern synthesis”, Tehran, Samt publications. ...
 • 19. Hantington, S. (1993), “the clash of civilizations”, Amiri, M. ...
 • 20. Heidari G.­(2004), “cultural geopolitics or geoculture”, Iranian association of ...
 • 21. Heidari, G. (2002), “localization, nationalization, globalization in the 21st ...
 • 22. Imam Zadeh Fard, Parviz (2010), A Study of the ...
 • 23. Imam Zadeh Fard, Parviz (2010), A Survey on the ...
 • 24. Jameson, Fredric, (2012), “post modernism and consumer society,Tehran, pezhvak ...
 • 25. Kaviani Rad, Morad & Morteza Tahami (2013), “Relations of ...
 • 26. Kelc, Stewart (1999), The Power Framework, Translated by Mostafa ...
 • 27. Lashgari Tafreshi, Ehsan and Ahmadi, seyed abbas, (2016),”principals opf ...
 • 28. Lashgari Tafreshi, Ehsan, (2012), “Strategic places and regions of ...
 • 29. Lukes, Steven (2005), Power (Radical Attitude), Translation by Emad ...
 • 30. Mark Henri, paul­(1995),masoud mohammadi,”poverty progress and development”,Tehran, daftar motasleat ...
 • 31. Mohammadi, Manoochehr(1998) Foreign Policy of the Islamic Republic of ...
 • 32. Mojtahedzadeh, P.­(2000), “geopolitical ideas and Iranian realities”, Ney publications. ...
 • 33. Mojtahedzadeh, P. (2010), “Political geography and geopolitics”, samt publications. ...
 • 34. Molana, Hamid, (1992) “international flow of information”, yones shekarkhah, ...
 • 35. Moshirzadeh, Homeira (2005), The Evolution of International Relations Theories, ...
 • 36. Muir, Richard­­(1997), mirheidar, dorreh and seyed yahya, safavi, “Political ...
 • 37. Nye, Josef (2002), the paradox of American power: why ...
 • 38. Petersen, Kira, (2011) The Concept of Power in International ...
 • 39. Rabbani, rasool & yaghoub Ahmadi­­(2005),”globalization and future of ethnic ...
 • 40. Roshan, Ali asghar & noorollah Farhadian­ (2006) Geography Political ...
 • 41. Russell, Bertran­(1988), Power, Translation of Najaf Davayandari, Tehran: Kharazmi. ...
 • 42. Huntington, Samuel. P. (1996), The Clash of Civilizations p. ...
 • 43. Shakui, H.­(1998),”new trends in philosophy of gepgrasphy”, gita shenasi ...
 • 44. Shakui, H.­(1998), “applied geography”, astan ghods razavi publications. ...
 • 45. Shakui, H.­(2003), “environmental philosophies and geographical schools gita shenasi ...
 • 46. Slowe, Peter M. (1990), “Geography and Political Power”, Routledge. ...
 • 47. Tavasoli, G, Ghasemi, Y. (2004), “collective identities and globalization”, ...
 • 48. Vaezi,Mahmood(2008) Security Security in Iraq, Actors and Approaches, Hamshahri ...
 • 49. Taylor, Peter J. (1989), “Political Geography, second edition”, Longman ...
 • 50. Zeinolabedin,yoosef(2013) The role of culture in the geocalctic bond ...
 • -        Online resources ...
 • http://psq.kiau.ac.ir ...
 • westshore.hs.brevard.k12.fl.us ...
 • https://nonpundit.files.wordpress.com ...
 • نمایش کامل مراجع