بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب مخزن سد علویان با استفاده از شاخص WQI

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 390

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC19_062

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399

Abstract:

به منظور بررسی تغییرات شاخص کیفی آب در حدفاصل سالهای 1392 الی 1397، با استفاده از شاخص WQI ، پارامترهای اندازه گیری های شده میدانی اکسیژن محلول، نیترات، نیتریت، pH، هدایت الکتریکی و کدورت مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی داده ها نشان میدهد در هر دو سال مورد بحث، تقریبا همه داده ها در محدوده مجاز اعلام شده سازمان بهداشت جهانی و ایران و استاندارد آبزیان قرار دارند به جز کدورت آب که رشد چشمگیری نیز در دوره 5 ساله داشته است و ضروری است در این زمینه استراتژی ها لازم جهت حفظ کیفیت آب مخزن و اکوسیستم منطقه به عمل آید. همچنین نتایج حاصل از محاسبه WQI نشان داد برخلاف این که وضعیت مخزن در همه ماه های سال 1392 خوب ارزیابی گردیده بود اما در سال 1397 تقریبا در نیمی از سال وضعیت کیفی مخزن در شرایط فقیر و خیلی فقیر قرار میگیرند.

Authors

کامله آقاجانلو

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه