تاثیر غلظت فاز جامد بر ساختار، اندازه تخلخل و خواص مکانیکی قطعات متخلخل هاردستونیت تولید شده به روش ریخته گری انجمادی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 328

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCMIM01_023

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

روش ریخته گری انجمادی روشی جدید و با بیشترین امکان کنترل جهت تهیه ی قطعات متخلخل سرامیکی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر مقدار درصد پودر بر ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات متخلخل هاردستونیت تولید شده به روش ریخته گری انجمادی است. در این پژوهش ابتدا دوغاب پایداری از هاردیستونیت با غلظت های مختلف آماده شد، سپس درون قالب با دمای 40- درجه سانتی گراد ریخته شد. پس از انجماد با نرخ 1C˚/min، کریستال های یخ داخل نمونه ها با استفاده از دستگاه خشک کن انجمادی تصعید شد و نهایتاً نمونه ها در دمای 1150 درجه سانتی گراد زینتر شدند. تصاویر به دست آمده از SEM بیانگر این است که افزایش غلظت جامد منجر به کاهش اندازه تخلخل ها از 75/32 میکرومتر به 33/23 میکرومتر می گردد. خواص مکانیکی نمونه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از کاهش درصد تخلخل از 81/25 درصد به 68/16 درصد و افزایش استحکام فشاری از 0/781 مگاپاسگال تا 0/934 مگاپاسگال همزمان با افزایش غلظت جامد می باشد. همچنین درصد انقباض حجمی با افزایش غلظت جامد از 40/78 درصد به 33/78 درصد کاهش می یابد.

Authors

مژده عزیزی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

مهدی کلانتر

دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

نادر نظافتی

دانشیار، گروه پژوهشی بیومواد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران