کتاب شخصیت در بزرگسالی

Document ID: R-1177092
Publish: 12 April 2021
Publish Year: 1398
Page: 352
Language: Persian
دسته بندی علمی:
View: 450

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

شخصیت چگونه شکل می گیرد؟ آیا ویژگیهای شخصیت ثابت میماند؟ از چه سنی شخصیت تغییر نمیکند؟ آیا دردوران بزرگسالی ما از ثبات شخصیت برخورداریم یا همچنان دستخوش تغییر هستیم؟ کتاب حاضر از دو مولف و محقق برجسته که نظریه پنج عاملی شخصیت را گسترش دادند، ترجمه شده است. این اثر را باید در نوع خود منحصر به فرد دانست و در پاسخگویی به سوالهای اساسی شخصیت و تحولات آن خواننده را مستغنی می کند.