شیمی سنگ‎کل و شیمی کانی داسیتهای کرتاسه پسین جنوب غرب سبزوار: رهیافتی بر منشا و جایگاه زمینساختی آنها

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPU-9-3_004

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1400

Abstract:

در لبه شمالی زون ایران مرکزی در جنوبغرب سبزوار، توالی ضخیمی از سنگهای آتشفشانی-رسوبی به سن کرتاسه پسین برونزد دارد. سنگهای آتشفشانی از نوع داسیت و ریولیت بوده و به همراه سنگهای آذرآواری مشتمل بر آگلومرا، برش و توف دیده میشوند. ضخیم-ترین واحد آتشفشانی فلسیک، داسیتها هستند. آنها دارای بافتهای فلیسیتی پورفیری، گلومروپورفیری و میکرولیتی پورفیری بوده و از کانیهای کلینوپیروکسن، فلدسپار و کوارتز تشکیل شدهاند. پلاژیوکلازها دارای منطقهبندی و بافت غربالی هستند. شیمی سنگکل و کلینوپیروکسنها، نشانگر سرشت تولئیتی این سنگهاست. نتایج حاصل از شیمی کلینوپیروکسن‎ها نیز نشانگر ترکیب اوژیتی (Wo۴۰.۶۱-۴۲.۷۹ En۳۸.۴۱-۷۴ Fs۱۶.۳۴-۱۹.۶۵) آنهاست. بکارگیری نمودارهای زمیندما- فشارسنجی بیانگر دماهای ۸۵۰ تا ۹۵۰ درجه سانتیگراد و فشارهای کمتر از ۵ کیلوبار برای تبلور این سنگهاست. الگوی نمودارهای بهنجارشده این سنگها به ترکیب گوشته اولیه، نشانگر ناهنجاری منفی از Nb وTi و مثبت از Pb و K می‎باشد که از ویژگیهای بارز ماگماهای محیطهای فرورانش است. موقعیت نمونهها در نمودارهای مختلف تمایز محیط زمین‎ساختی نیز بیانگر وابستگی آنها به جایگاه فرورانش جزایر کمانی است. نتایج این پژوهش نشان میدهند که ماگمای تولئیتی سازنده این سنگها از ذوب بخشی یک منشا گوشته‎ای اسپینل لرزولیتی در یک محیط فرورانش جزیره کمانی در خلال بسته-شدن حوضه اقیانوسی نئوتتیس سبزوار در طی کرتاسه پسین تشکیل شده است.

Keywords:

کلید واژه: شیمی کانی , داسیت , کرتاسه پسین , نئوتتیس , سبزوار

Authors

حبیب اله قاسمی

شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده علوم زمین

زکیه کاظمی

گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی- دانشکده علوم زمین- دانشگاه صنعتی شاهرود- شاهرود

فردین موسیوند

گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی- دانشکده علوم زمین- دانشگاه صنعتی شاهرود- شاهرود- ایران

ویلیام گریفین

گروه زمین شناسی، دانشکده مهندسی و علوم، دانشگاه مک کواری، سیدنی، استرالیا

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L. and Mouthereau, F. (2005) ...
 • Alaminia, Z., Karimpour, M. H., Homam, M. and Finger, F. ...
 • Alavi-Tehrani, N. (1976) Geology and petrography in the ophiolite rang ...
 • Aoki, K. and Shiba, I. (1973) Pyroxenes from lerzolite inclusions ...
 • Arvin, M., Pan, Y., Dargahi, S., Malekizadeh, A. and Babaei, ...
 • Azizi, H. and Moinevaziri, H. (2009) Review of the tectonic ...
 • Bagheri, S. and Stampfli, G. M. (2008) The Anarak, Jandaq ...
 • Bauman, A., Spies, O. and Lensch, G. (1983) Strantium isotopic ...
 • Beccaluva, L., Maccciotta, G., Piccardo, G.vB. and Zeda, O. (1989) ...
 • Berberian, M. and King, G. C. P. (1981) Toward a ...
 • Chiu, H. Y., Chung, S. L., Zarrinkoub, M. H., Mohammadi, ...
 • Dai, J., Wang, C., Hebert, R., Li, Y., Zhong, H., ...
 • Dargahi, S., Arvin, M., Pan, Y. and Babaei, A. (2010) ...
 • Deer, W. A., Howie, R. A., Zussman, J. (1991) An ...
 • Escuder- Viruete, J., Pé re z- Estaún, A., Booth -Rea, ...
 • Escuder-Viruete, J., Castillo-Carrión, M. and Pérez-Estaún, A. (2014) Magmatic relationships ...
 • Fürsich, F. T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K. and Majidifard, M. ...
 • Ghasemi, A. and Talbot, C. J. (2006) A new tectonic ...
 • Ghasemi, H. and Jamshidi, K. (2013) Investigating the characteristics of ...
 • Ghasemi, H. and Rezaei-Kakhaei, M. (2015) Petrochemistry and tectonic setting ...
 • Ghasemi, H., Allahyari, S., Taheri, A. and Sadeghian, M. (2013) ...
 • Ghasemi, H., Rostami, M and Sadeghian, M. (2018) Basic Magmatism ...
 • Ghasemi, H., Rostami, M., Sadeghian, M. and Kadkhodaye, F. (2016) ...
 • Ghasemi, H., Sadeghian, M., Khanalizadeh, A. and Tanha, A. (2010) ...
 • Helz, R. T. (1973) Phase relationships of basalts in their ...
 • Jamshidi, K. (2105) Petrology, geochemistry and petrogenesis of adakitic domes ...
 • Jamshidi, K., Ghasemi, H. and Miao, L. (2015a) U-Pb age ...
 • Jamshidi, K., Ghasemi, H. and Sadeghian, M. (2104) Petrology and ...
 • Jamshidi, K., Ghasemi, H., Troll, V. R., Sadeghian, M. and ...
 • Kazemi, Z., Ghasemi, H. and Mousivand, F. (2015) Late Cretaceous ...
 • Khalatbari, M., Babaie, H. and Gani, M. (2013) Geochemical evidence ...
 • Kretz, R. (1983) Symbols for rock forming minerals. American Mineralogists 68: ...
 • Kushiro, I. (1960) Si-Al relation in clinopyroxenes from igneous rocks, ...
 • Le Bas, M. J. (1962) The role of aluminium in ...
 • Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A. ...
 • Le Terrier, J., Maury, C.R., Thonon, P., Girard, D. and ...
 • Lindenberg, H. G., Gorler, K. and Ibbeken, H. (1983) Stratigraphy, ...
 • Lindsley, D. H. (1983) Pyroxene thermometry. American Mineralogists 68: 477 ...
 • Maghfouri, S. (2012) Geology, Mineralogy, Geochemistry and Genesis of Cu ...
 • Maghfouri, S., Rastad, E., Mousivand, F., Lin, Y. and Zaw, ...
 • Mehdipour, G. J. and Moazzen, M. (2015) geodynamic evolution of ...
 • Meschede, M. (1986) A method of discriminating between different types ...
 • Morimoto, N. (1988) Nomenclature of pyroxenes. Canadian Mineralogist 27: 143-156. ...
 • Nakamura, N. (1974) Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na ...
 • Nasrabady, M., Rossetti, F., Theye, T., Vignaroli, G. (2011) Metamorphic ...
 • Nasrollahi, A. (2014) Mineralogy, geochemistry and genesis of manganese mineralization ...
 • Noghreyan M. K. (1982) Evolution geochimique, mineralogique et structurale dùne ...
 • Omrani, J., Agard, P., Whitechurch, H., Benoit, M., Prouteau, G. ...
 • Ozdemir, Y. and Güleç, N. (2014) Geological and geochemical evolution ...
 • Pang, K. N., Chung, S. L., Zarrinkoub, M. H., Khatib, ...
 • Pearce, J. A. (1982) Trace element characteristics of lavas from ...
 • Pearce, J. A. (1983) The role of subcontinental lithosphere in ...
 • Pearce, J. A., and Norry, M. J. (1979) Petrogenetic implications ...
 • Pilger, A. (1971) Die zeitlich-tektonische Entwicklung der iranischen Gebirge. Clausthaler ...
 • Rolland, Y., Picard, C., Pecher, A., Lapierre, H., Bosch, D. ...
 • Rollinson, H. R. (1993) Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. ...
 • Rossetti, F., Nasrabady, M., Vignaroli, G., Theye, T., Gerdes, A., ...
 • Shabanian E., Acocella V., Gioncada A., Ghasemi H. and Bellier ...
 • Shafaii, H., Kheder, M., Arai, S., Stern, R., Ghorbani, G., ...
 • Shojaat, B., Hassanipak, A. A., Mobasher, K. and Ghazi, A. ...
 • Spies O., Lensch, G. and Mihm, A. (1983) Geochemistry of ...
 • Stern, R. J. (2004) Subduction initiation: spontaneous and induced. Earth ...
 • Stöcklin, J. (1974) Possible ancient continental margins in Iran. In: ...
 • Sun, S. and McDonough, W. F. (1989) Chemical and isotopic ...
 • Taghizadeh, S. (2014) Mineralogy, geochemistry and genesis of the Zakeri ...
 • Tashi, M., Mossivand, F. and Ghasemi, H. (2014) Volcanogenic massive ...
 • Tashi, M., Mousivand, F. and Ghasemi, H. (2016) The pattern ...
 • Tashi, M., Mousivand, F. and Ghasemi, H. (2017) Cu-Ag Besshi ...
 • Thompson, R. N. (1974) Some high-pressure pyroxnenes. Mineralogical Magazine 39: ...
 • Ustunisik, G., Kilinc, A. and Nielsen, R. (2014) New Insights ...
 • Vaziri-Tabar, F. (1976) Geologie and petrographie der ophiolithe und ihrer ...
 • Wilmsen, M., Fursich, F., Syed - Emami, K., Majidifard, M. ...
 • Yoshihiko, G. and Nobutaka, T. (2004) Morphology and growth style ...
 • نمایش کامل مراجع