تاثیر فقر در آسیب های اجتماعی در نوجوانان از دیدگاه امام علی(ع)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 239

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA01_273

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

Abstract:

در این پژوهش نوع نگرش به فقر و آســیب های آن در جوامع از دیدگاه حضــرت علی علیه الســلام مورد تحلیل و بررســی قرار گرفته است. عامل فقر به عنوان یک پدیده و واقعیت ناخوشایند اجتماعی است و نباید در جامعه بشری وجود داشته باشد. روی این اصل دین اسلام فقر و تنگدستی را جزو یکی از مصیبت های بزرگ و از جمله بلایای جامعه بشری که می تواند به نابودی بکشاند، معرفی نموده است و ریشه کنی آن از اجتماع را هدف اصلی خود قرار داده است. بنابرین طبق نظر حضرت علی (ع) تمامی افراد جوامع م سلمان و غیرم سلمان باید در تامین نیازهای اولیه معیشت خویش در و ضعیت اقتصادی مطلوب باشند تا در جامعه، شــرافت وکرامت انســانی افراد حفظ شــود و رفاه عمومی در جامعه برقرار گردد. به همین جهت امام علی(ع) مبارزه گسترده ای را با فقر و تهیدستی داشته، به گونه ای که می فرمود: (خدایا آبرویم را با بی نیازی نگهدار و با تنگدستی شخصیت مرا لکه دار مفرما، چرا که فقر همان مرگ بزرگ است). در این پژوهش به علل و آسیب های فقر و همچنین راه های پیشگیری آن از دیدگاه حضرت علی(ع)، می پردازیم.

Authors

سیف اله مدبر چهاربرج

استادیار گروه حقوق دانشگاه محقق اردبیلی

لیلا مدبر چهاربرج

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی

علی مدبر چهاربرج

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه محقق اردبیلی