خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه محقق اردبیلی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 20,930
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 5
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 17
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 14
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 156 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 83 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 199 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه محقق اردبیلی

پیجویی ژئوشیمیایی مس و عناصر همراه با استفاده از رسوبات آبراهه ای در برگه ۱۰۰۰۰۰ لاهرود نوشته مهسا فهمی و سیده نرگس ساداتی و غلامرضا احمدزادهبررسی داده های هایپتروگرافی با نگرشی بر محیط تشکیل کربنات های کرتاسه منطقه خلخال استان اردبیل نوشته پیمان مرادی و سیده نرگس ساداتینقش خودآگاهی و دانش افزایی در مدیریت مدارس هزاره سوم نوشته مهسا سیقی زادهتاثیر مصرف حاد سه دوز مختلف مکمل سیر بر زمان ترومبوپلاستین و پروترومبین متعاقب فعالیت استقامتی شدید در مردان جوان فعال نوشته آمنه پوررحیم قورقچیشناسایی و اعتباریابی مولفه های فرهنگ یادگیری در مدارس دوره ابتدیی شهر اردبیل نوشته محمد رضا نصیری گرمه چشمه و نیما صادق زاده بلیل و مرتضی جاویدپوراینورتر چندسطحی کلیدزنی خازنی تک منبعی با قابلیت افزایندگی ولتاژ و تعداد سوئیچ های کمتر نوشته میثم نوری و مجید حسین پور و سیدرضا موسوی اقدممدیریت کلاس: کلید دستیابی به یادگیری اثربخش و دستاوردهای آموزشی برتر نوشته زینب رضازادهشناسایی و ارائه مدل نوآوری بازدرمدیریت سازمان های دولتی با رو یکرد تحلیل مضمون نوشته حسین نعمتی قره تپه و فاطمه نعمتی قره تپهبررسی نقش مدیریت استعداد در اثربخشی مدارس غیرانتفاعی نوشته مهشید حمیدی اصل و حسین تقوی و مهدی معینی کیاتبیین جامعه شناختی ازدواج سفید (همباشی سیاه) نوشته طاها عشایریبررسی تاثیر یکپارچگی نام تجاری و روابط استراتژیک بین برند و مشتری بر وفاداری مشتری نوشته احسان مینایی نژادبررسی تاثیر استراتژی بازاریابی برعملکرد فروش فرش دستباف ایران در بازار چین نوشته احسان مینایی نژادبررسی نقش معلمان در کنترل و درمان دانش آموزان بیش فعال نوشته حسن خلیلزاده و مهدی نصیریبررسی توزیع و پراکندگی واحدهای تعمیر و فروش موبایل در شهر اردبیل با استفاده ازقابلیت های تحلیل - فضایی و آمار فضایی در محیط ArcGIS نوشته آرزو خانی و عطا غفاری گیلانده و منصور رحمتیتوان سنجی قابلیت های ژئوتوریسم و تاثیر آن بر جامعه محلی شهرستان سرعین نوشته بهروز نظافت تکله و رقیه نصیری و زینب نصیریارزیابی میزان تاثیرگذاری مخاطرات انسانی در جذب توریست در شهرستان سیاهکل نوشته بهروز نظافت تکله و مریم جامی اودولوتدریس مباحث مربوط به مقاومت الکتریکی با رویکرد مبتنی بر ماهیت علم نوشته مهدی امیریبررسی تغییرات بیان ژن های آنتی اکسیدانی درگیر در تحمل به تنش خشکی چهار ژنوتیپ گندم نان حساس و متحمل به تنش خشکی نوشته بهنام طهماسب پور و سودابه جهانبخش گده کهریز و علی عبادیفراتحلیل عوامل موثر بر بی تفاوتی سیاسی ایرانیان؛ پژوهش های بازه زمانی ۱۳۸۰-۱۴۰۱ نوشته طاها عشایری و فاطمه مهتابیاثر تنش خشکی و آبیاری مجدد در مرحله گلدهی بر پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و عملکرد لاین های امیدبخش عدس نوشته سولماز عزیزی و ناصر زارع و پریسا شیخ زاده و جوانشیر عزیزی مبصر

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه محقق اردبیلی

تاکنون 70 کنفرانس توسط دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه محقق اردبیلی به صورت زیر است:
کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیاناولین کنفرانس ملی مدیریت در عصر تحولات با تاکید بر فناوری، علم و عملاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانیاولین کنفرانس بین المللی موزه ­هاچهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانیاولین کنفرانس بین المللی کوهستان پایداراولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشیسومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماندچهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایرانسومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوانسومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دینسومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلابدومین همایش بین المللی کودکان استثنایی رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثناییاولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسیچهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشیاولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانیدومین همایش ملی روان درمانی ایرانسومین همایش ملی مدرسه آیندهاولین همایش ملی کارآفرینی بارویکرد تولیدات داخلیسومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهیسومین همایش ملی آسیب شناسی روانیسومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسیاولین همایش ملی خانواده آرمانیدومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسمانداولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادتدومین همایش ملی مدرسه آیندهسومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشیاولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانیدومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاباولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشیدومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجواناولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاباولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشیدومین همایش ملی آسیب شناسی روانیاولین همایش ملی روان شناسی و دیناولین همایش ملی روان درمانی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسمانددومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوانهفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژیاولین همایش بین المللی مشاورهسومین همایش ملی آسیب های اجتماعیاولین همایش ملی آسیب شناسی روانیکنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلابپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسومچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشیدومین همایش ملی آسیب های اجتماعیاولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاولین همایش ملی مدرسه فردادومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاولین همایش ملی آسیب های اجتماعیکنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایراناولین همایش زمین 47 سالهاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایداردومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاکهمایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشیدهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسیهمایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیلسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیکدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیتاولین کنگره ملی مهندسی بیوسیستماولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک