فن آوری های ژئوماتیک و کاربرد آن ها در برنامه ریزی شهری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 812

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GTCSEUD01_058

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

Abstract:

ژئوماتیک، دانش و فن جمع آوری، تحلیل و تفسیر ، توزیع، مدیریت و استفاده از اطلاعات مکانی است . ژئوماتیک شامل دامنه وسیعی از فناوری ها است که می توانند موجب ایجاد سامانه مرجع مکانی مشترک برای ارائه تصویری قابل فهم از دنیای فیزیکی شوند که جایگاه ما در آن را دربرمی گیرد . استفاده از داده های مکانی و سامان دهی و تحلیل درست این داده ها برای بهره گیری در موضوعات توسعه، با اهمیت بوده و از رشد فزاینده ای در سطح تحقیقات روز برخوردار است . تحلیل داده های ماهواره ای و بهره گیری از فناوری سنجش از دور (RS) و ,(GIS) هم چنین بهره گیری از سامانه اطلاعات مکانی نه تنها به عنوان ابزار شناسایی در این راستا تلقی می شود، بلکه قدمی فراتر از مرزهای تولید اطلاعات مکانی و ورود در حوزه های تحلیل و ارزیابی و برنامه ریزی خواهد بود .

Keywords:

ژئوماتیک , سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS , فن آوری سنجش از دور , برنامه ریزی شهری

Authors

یوسفعلی زیاری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

مهرناز رضوانی

دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری

هدی باقری نژاد صالحی

کارشناسی ارشد طراحی شهری