آقای Yousef Ali Ziari

Yousef Ali Ziari

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181096)

32
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers