بررسی رفتار دینامیکی و پایداری میکروتیرهای متحرک با خواص مدرج تابعی در جهت طولی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 150

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-10-2_006

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400

Abstract:

باهدف بهبود کارایی سامانههای متحرک محوری، ارتعاشات و پایداری میکروتیرهای رایلی مدرج محوری با حرکت طولی در این مقاله مطالعه شده است. همچنین، یک مطالعه پارامتریک مفصل برای توضیح اثر پارامترهای مختلف مانند درجهبندی محوری مواد، طول مشخصه ماده و اینرسی دورانی بر مرزهای پایداری تیرهای رایلی و اویلر-برنولی انجام شده است. فرض شده است که مشخصات مادی سیستم بهطور پیوسته در راستای طولی بهصورت خطی یا نمایی تغییر میکنند. با بهکارگیری تئوری گرادیان کرنش و روش گسستهسازی گالرکین، مسئله مقدار ویژه برای سیستم حل شده است تا فرکانسهای طبیعی، پیکربندی دینامیکی، آستانههای ناپایداری فلاتر و دایورژانس سیستم محاسبه شوند. همچنین روابط تحلیلی برای سرعت بحرانی سیستم بهدستآمدهاند. نقشههای پایداری و کانتورهای سرعت بحرانی برحسب توزیعهای مختلف مورد آزمون قرار گفتهاند. نتایج نشان میدهند در حالت چگالی و مدول الاستیک متغیر، به ترتیب تغییرات نمایی و خطی منجر به سیستم پایدارتر میشوند. همچنین کاهش پارامتر گرادیان چگالی و یا افزایش پارامتر گرادیان مدول الاستیک، فرکانس طبیعی سیستم را افزایش میدهد و محدودههای پایداری را گسترش میدهد، بنابراین تغییرات پارامترهای گرادیان چگالی و مدول الاستیک، نقشهای متضاد در رفتار دینامیکی سیستم دارند.

Authors

علی فروغی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مهران صفرپور

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

اکبر علی بیگلو

استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ebrahimi-Mamaghani A, Sarparast H, Rezaei M (2020) On the vibrations ...
 • Sarparast H, Ebrahimi-Mamaghani A (2019) Vibrations of laminated deep curved ...
 • Mirtalebi SH, Ahmadian MT, Ebrahimi-Mamaghani A (2019) On the dynamics ...
 • Safarpour M, Rahimi A, Alibeigloo A, Bisheh H, Forooghi A ...
 • Abdelmalek Z, Karbon M, Eyvazian A, Forooghi A, Safarpour H, ...
 • Ebrahimi-Mamaghani A, Sotudeh-Gharebagh R, Zarghami R, Mostoufi N (2019) Dynamics ...
 • Mamaghani AE, Zohoor H, Firoozbakhsh K, Hosseini R (2013) Dynamics ...
 • Hosseini R, Ebrahimi MA, Nouri M (2017) An experimental investigation ...
 • Wickert J (1992) Non-linear vibration of a traveling tensioned beam. ...
 • Ghayesh MH, Amabili M (2013) Post-buckling bifurcations and stability of ...
 • Chen LQ, Yang XD (2006) Vibration and stability of an ...
 • Öz H, Pakdemirli M (1999) Vibrations of an axially moving ...
 • Chen LQ, Yang XD, Cheng CJ (2004) Dynamic stability of ...
 • Zhu, K., Chung, J (2019) Vibration and stability analysis of ...
 • Dehrouyeh-Semnani AM, Dehrouyeh M, Zafari-Koloukhi H, Ghamami M (205) Size-dependent ...
 • Li TC, Hou ZC, Li JF (2008) Stabilization analysis of ...
 • Zhang YW, Zhang Z, Chen LQ, Yang TZ, Fang B, ...
 • Esfahani S, Khadem SE, Mamaghani AE (2019) Nonlinear vibration analysis ...
 • Mamaghani AE, Khadem SE, Bab S, Pourkiaee SM (2018) Irreversible ...
 • Jermsittiparsert K, Ghabussi A, Forooghi A, Shavalipour A, Habibi M, ...
 • Ebrahimi Mamaghani A, Hosseini R, Shahgholi M, Sarparast H (2018) ...
 • Ebrahimi Mamaghani A, Sarparast H (2018) Target energy transfer from ...
 • Sarparast H, Esmaeilzade Khadem S, Ebrahimi Mamaghani A (2019) Investigation ...
 • Piovan MT, Sampaio R (2008) Vibrations of axially moving flexible ...
 • Sui S, Chen L, Li C, Liu X (2015) Transverse ...
 • Kiani K (2004) Longitudinal and transverse instabilities of moving nanoscale ...
 • Yan T, Yang T, Chen L (2019) Direct multiscale analysis ...
 • Li X, Li L, Hu Y, Ding Z, Deng W ...
 • Hosseini R, Hamedi M, Ebrahimi Mamaghani A, Kim HC, Kim ...
 • Ebrahimi Mamaghani A, Esameilzadeh Khadem S (2016) Vibration analysis of ...
 • Ebrahimi Mamaghani A, Sarparast H (2018) Lateral vibration control of ...
 • Rezaee M, Lotfan S (2015) Non-linear nonlocal vibration and stability ...
 • Ebrahimi Mamaghani A, Hosseini R (2019) Mathematical modelling and resonance ...
 • Ebrahimi-Mamaghani A, Mirtalebi SH, Ahmadian MT (2020) Magneto-mechanical stability of ...
 • Ebrahimi-Mamaghani A, Sotudeh-Gharebagh R, Zarghami R, Mostoufi N (2020) Thermo-mechanical ...
 • Mirtalebi SH, Ebrahimi-Mamaghani A, Ahmadian MT (2019) Vibration control and ...
 • Zhou XW, Dai HL, Wang L (2018) Dynamics of axially ...
 • Tang AY, Wu JX, Li XF, Lee K (2015) Exact ...
 • نمایش کامل مراجع