عوامل موثر بر تقاضای اجرای طرح های یکپارچه سازی زمین های کشاورزی از دیدگاه کارشناسان شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجانات اصفهان

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 275

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCPP-0-42_024

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1400

Abstract:

  پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر تقاضای اجرای طرح های یکپارچه سازی از سوی بهره برداران و بررسی مزایا و آثار یکپارچه سازی در واحد های بهره برداری از دیدگاه کارشناسان است. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری عمیق با کلیه کارشناسان مطلع و مرتبط با اجرای طرح های یکپارچه سازی در ادارات و مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجانات استان اصفهان و بازدید از چند طرح انجام شده و یا در حال انجام، به دست آمد. نتایج نشان می دهد در کرمانشاه، تاثیرات یکپارچه سازی در بهبود سه عامل تکنولوژی، مدیریت مزرعه و زمین، بیشتر از سایر عوامل تولید است. در لنجانات نیز این تاثیر بر تکنولوژی و مدیریت مزرعه، بیشتر از سایر عوامل تولید می باشد. در هر دو منطقه، روستا های متقاضی طرح نسبت به سایر روستا ها، دارای مالکیت های بزرگ تر، پراکندگی قطعات بیشتر و بهره برداران کمتر، باسوادتر و جوان تری می باشند. هم چنین این روستا ها به مراکز خدمات یا ادارات کشاورزی نزدیک ترند و از برنامه های آموزشی- ترویجی بیشتری برخوردار بوده، بهره برداران آنها ارتباط بیشتری با مروجان دارند.

Keywords:

Land fragmentation , Land Consolidation , Requesting projects , Kermanshah , Lenjanat region in Isfahan. , پراکندگی زمین های کشاورزی , یکپارچه سازی زمین های کشاورزی , بهره برداری زراعی , کرمانشاه , لنجانات اصفهان