بررسی تاثیر انگیزش بر رفتار اخلاقی کارکنان در شبکه بهداشتی ،درمانی و آموزشی شهرستان داراب

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 346

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF02_237

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1400

Abstract:

مروزه در مدیریت از انگیزه ها و ارتباط آن با کارآمدی کارکنان و بازده سازمان های مختلف بحث های زیادی صورت گرفته و به ارتباط لازم بین بازده آموزشی و تولیدی سازمان ها و شدت و ضعف انگیزه های اعضای هر سازمان پرداخته شده است و همچنین نقش مهم رفتار اخلاقی در بقای یک سازمان و ارتقای شاخص های عملکردی کارکنان و همچنین وجود تعداد پرشمار از نمونه های رفتار غیراخلاقی در سازمان، توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث رفتار اخلاقی معطوف ساخته است. در این پژوهش تاثیر انگیزش بر رفتار اخلاقی کارکنان در شبکه بهداشتی ،درمانی و آموزشی شهرستان داراب بررسی گردید. بررسی موضوع از طریق پرسش نامه و نمونه گیری صورت پذیرفت. برای تحلیل نتایج در قالب یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، از رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها نشان داد که انگیزش تاثیر مستقیم و معناداری بر رفتار اخلاقی کارکنان دارد. همچنین شش بعد میزان علاقه فرد به شغل، میزان اهمیت شغل، میزان رضایت شغلی، خودباوری، مسئولیت پذیری و خودکنترلی و رفتار اخلاقی رابطه دارند.

Authors

مجتبی درخشان

دانشجو ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، موسسه آموزش عالی زند شیراز

پیام فرهادی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی زند شیراز

علی رمضانی قطب آبادی

استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی زند شیراز