تاثیر آموزش بر اساس مدل بزنف بر کاهش اضطراب مرگ بیماران دیابتی مبتلا به کرونا ویروس

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 388

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-9-1_005

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1400

Abstract:

مقدمه و هدف: دیابت نوعی اختلال مزمن در متابولیسم بدن و مشخصه آن افزایش قند خون است. یکی از چالش­هایی که بیماران دیابتی امروزه با آن مواجه هستند ابتلا به کرونا ویروس است که اضطراب مرگ را در این بیماران به طور چشمگیری افزایش داده است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر اساس مدل بزنف بر کاهش اضطراب مرگ بیماران دیابتی مبتلا به کرونا ویروس انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی با گروه کنترل بود. نمونه های پژوهش شامل ۷۰ نفر بیمار دیابتی مبتلا به کرونا ویروس بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات  در این مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب مرگ بود. قبل از انجام مداخله پرسشنامه های مذکور توسط نمونه های مورد پژوهش،تکمیل گردید. سپس نمونه­ها به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس برای گروه مداخله ۸ جلسه آموزشی هر هفته یک جلسه برگزار شد. در گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: میانگین نمره اضطراب مرگ در گروه کنترل، قبل از مداخله، ۴۸/۰± ۱۸/۹ و پس از مداخله۲۱/۰±۴۱/۱۰  محاسبه شد. مقایسه این دو نمره اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد (۱۱/۰ P= ). همچنین میانگین نمره اضطراب مرگ در گروه مداخله، قبل از مداخله، ۷۴/۰±۲۱/۱۰ و بعد از مداخله ۳۹/۰±۸۱/۵ بود. مقایسه این دو  نمره در قبل و پس از مداخله اختلاف آماری معنی داری را در این گروه نشان داد (۰۰۰۱/۰P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته­های مطالعه حاضر می­توان نتیجه گرفت الگوی آموزشی بزنف می تواند در کاهش اضطراب مرگ موثر باشد. از این رو توصیه می­شود برنامه­های آموزشی منظم با این روش برای بیماران دیابتی و سایر بیماران مبتلا به بیماری­های مزمن تدوین و در نظام سلامت اجرا گردد.  

Authors

هادی میرزایی

Zabol University of Medical Sciences, Zabol

ایرج شهرامیان

Zabol University of Medical Sciences, Zabol

خدیجه رضایی کیخایی

Zabol University of Medical Sciences, Zabol

علی خسروی

Zabol University of Medical Sciences, Zabol

علی منصوری

Zabol University of Medical Sciences, Zabol

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Li Y, Guo H. Subcutaneous implanted system for the treatment ...
 • Snorgaard O, Poulsen GM, Andersen HK, Astrup A. Systematic review ...
 • Alavi Nia M, Ghotbi M, Mahdavi- Hezaveh A, Kermanchy J, ...
 • Shirazi M, Anoosheh M, Rajab A. [The effect of self ...
 • Association AD. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. ...
 • Sweileh W, Zyoud Sh, Naba Ra, Deleq Mi, Enaia Mi, ...
 • Lloyd A, Sawyer W, Hopkinson P. Impact of long-term complications ...
 • Azizi F, Gouya MM, Vazirian P, Dolatshahi P, Habibian S.The ...
 • Peimani M, Mohajeri Tehrani MR, Foroozanfar MH. The Effect of ...
 • Munden J.patient teaching refrence manual. Pensylvania: spring Co; ۲۰۰۲ ...
 • Funnell MM, Anderson RM. Empowerment and Self-Management of Diabetes. Clin ...
 • Park M, Chesla CK. Understanding complexity of Asian American family ...
 • Musick K, Mare RD. Family structure, intergenerational mobility, and the ...
 • Minaian M, Taheri M, Myrmghdadi P. Comparison of the role ...
 • Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the ...
 • Aghamolaei T, Eftkhar H, Mohammad K, Nakhjavani M, Shojaiezadeh D, ...
 • Mosnier-Pudar H, Hochberg G, Eschwege E, Virally ML, Halimi S, ...
 • Heydari M, Mir Mohammad Ali M, Khakbazan Z, Mahmoodi M. ...
 • Alizadeh H, Nasirifard N, Karami A. [The effect of training ...
 • Heidari M, Alhani F, Kazemnejad A, Moezzi F. [The effect ...
 • Hakim A, Mahmoodi F, Alijani Renani H, Latifi M. [Effect ...
 • Samadi N, Safavi M, Mahmoodi M. [The relationship between quality ...
 • Li Y, Guo H. Subcutaneous implanted system for the treatment ...
 • Snorgaard O, Poulsen GM, Andersen HK, Astrup A. Systematic review ...
 • Alavi Nia M, Ghotbi M, Mahdavi- Hezaveh A, Kermanchy J, ...
 • Shirazi M, Anoosheh M, Rajab A. [The effect of self ...
 • Association AD. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. ...
 • Sweileh W, Zyoud Sh, Naba Ra, Deleq Mi, Enaia Mi, ...
 • Lloyd A, Sawyer W, Hopkinson P. Impact of long-term complications ...
 • Azizi F, Gouya MM, Vazirian P, Dolatshahi P, Habibian S.The ...
 • Peimani M, Mohajeri Tehrani MR, Foroozanfar MH. The Effect of ...
 • Munden J.patient teaching refrence manual. Pensylvania: spring Co; ۲۰۰۲ ...
 • Funnell MM, Anderson RM. Empowerment and Self-Management of Diabetes. Clin ...
 • Park M, Chesla CK. Understanding complexity of Asian American family ...
 • Musick K, Mare RD. Family structure, intergenerational mobility, and the ...
 • Minaian M, Taheri M, Myrmghdadi P. Comparison of the role ...
 • Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the ...
 • Aghamolaei T, Eftkhar H, Mohammad K, Nakhjavani M, Shojaiezadeh D, ...
 • Mosnier-Pudar H, Hochberg G, Eschwege E, Virally ML, Halimi S, ...
 • Heydari M, Mir Mohammad Ali M, Khakbazan Z, Mahmoodi M. ...
 • Alizadeh H, Nasirifard N, Karami A. [The effect of training ...
 • Heidari M, Alhani F, Kazemnejad A, Moezzi F. [The effect ...
 • Hakim A, Mahmoodi F, Alijani Renani H, Latifi M. [Effect ...
 • Samadi N, Safavi M, Mahmoodi M. [The relationship between quality ...
 • نمایش کامل مراجع