خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 513
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 404
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 43
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 16 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

تاثیر سلامت روان در ارتقاء کیفیت زندگی دانش آموزان نوشته عذرا عباسپورEvaluation of Phenolic and Flavonoid Content, Alkaloids, Antioxidant Capacity and Antibacterial Properties of Methanolic Extract of Zahak Native Medicinal Plants Against Seven Pathogens نوشته Mehrangiz GhafariSolid Lipid Nanoparticles of Platycladus orientalis L. possessing ۵-alpha Reductase Inhibiting Activity for Treating Hair Loss and Hirsutism نوشته Sara Daneshmandبررسی ارتباط ابعاد ادراک شایستگی شناختی، جسمانی و اجتماعی با افسردگی در دانش آموزان نوشته رضا ایمانخواهتاثیر تجویز تستسترون بر روی نورون های حرکتی عصب سه قلو موش صحرایی نرنابالغ عقیم شده نوشته حسین کلارستاقیبررسی فراوانی ناهنجاریهای آشکاردرنوزادان متولد شده در بیمارستان امیرالمومنین سیستان نوشته زهره سادات هاشمیبررسی کارایی و اثر بخشی نانو ذرات اکسید منیزیم در حذف رنگ راکتیو یلو ۳ از محیط های آبی نوشته محمود تقوینقد مقاله: رابطه ی بین مصرف میوه و سبزی و بیماری مالتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مورد - شاهدی نوشته حمید صالحی نیاآلودگی میکروبی در اتاق های عمل بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل نوشته سعید امانلو و محمد رضا تقوی و حسین کلارستاقبررسی مدیریت زمان در پروژه های نرم افزاری با کمک فناوری اطلاعات نوشته فریده رمرودیگزارش موردی خونریزی دندان عقل به دنبال مار گزیدگی و تاثیر گیاهان دارویی بر مارگزیدگی نوشته خدیجه سراوانیبررسی کارایی پودر ساقه زیره سبز در حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی نوشته سمیه رهدارکارکرد نگرش توحیدی بر سبک زندگی از منظر نهج البلاغه نوشته محمد نظری پشتکوهی و عیسی باقریبررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دچار نارسایی قلبی نوشته طیبه سرگزی شادبررسی کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و بنتونیت اصلاح شده با سدیم هیدروکسید به عنوان جاذب زیستی در تصفیه نهایی شیرابه زباله: بررسی سینتیکی و ترمودینامیک نوشته شهین احمدیبررسی کارایی جذب آنیلین با استفاده از خاکستر بادام کوهی از محلو لهای آبی: مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی نوشته سمیه رهدار و سمیه سامانی و شهین احمدیحذف فنل و آنیلین از محلو لهای آبی با استفاده از بیومس پسته کوهی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب نوشته شهین احمدی و سمیه رهدارAn Approach in Radiation Therapy Treatment Planning: A Fast, GPU-Based Monte Carlo Method نوشته Mojtaba KarbaleeQmethodology: یک روش جایگزین پژوهش در آموزش پرستاری نوشته مهین نادری فربررسی تاثیرآموزش به روش ترکیب واقعیت مجازی و واقعیت افزوده درجراحی عروق کرونر برمیزان عملکرد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل نوشته طیبه آذرمهر

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

تاکنون 1 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: