اثر بهسازی نیکل بر ویژ گی های کششی و ریزساختاری آلیاژAl-۱۲Si-۱Mg-۱Cu ‎

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 178

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FOU-3-2_006

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

Abstract:

آلیاژهای آلومینیم-سیلیسیم به گسترده گی در اجزای خودرویی، به ویژه آلیاژهای دارای ترکیب یوتکتیک، برای ساخت سرسیلندرها، پیستون ها و یا بالابر سوپاپ به کار می روند. در این پژوهش اثر نیکل بر تغییرات ریزساختاری و استحکام کششی آلیاژهای Al-۱۲Si-۱Mg-۱Cu-xNi بررسی شده است. ارزیابی های ریزساختاری به کمک میکروسکوپ های نوری و الکترون روبشی مجهز به آنالیزگر EDS انجام شد. آزمایش کشش برای آلیاژهای بهسازی شده و بهسازی نشده اجرا شد. نتیجه های به دست آمده نشان داد که نیکل می تواند به شیوه ی اثرگذاری ذره های سیلیسیم یوتکتیک را ریزتز کند. وابسته به ترکیب شیمیایی نمونه های آلیاژی، فازهای گوناگونی همچون Τ-Al۹FeNi، δ-Al۳CuNi، γ-Al۷Cu۴Ni و ε-Al۳Ni، Q-Al۵Cu۲Mg۸Si۶، α-Al۱۵(MnFe)۳Si۲در ناحیه های بین دندریتی شناسایی شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نیکل، برخی ترکیب های بین فلزی نیکل دار Al۳Ni، به فازهای Al۳CuNi یا Al۷Cu۴Ni تغییر می یابند و ریختار یا مورفولوژی آن ها از نوارهای کوتاه و بلند، به خط چینی تغییر می یابند. نتیجه های دیگر نیز نمایان گر آن ا ست که عملکرد مکانیکی آلیاژها در پیوند ویژگی های ریزساختاری ا ست؛ به گونه ای که استحکام تنشی نهایی در دمای اتاق از ۱۵۷ مگاپاسکال به ۲۲۰ مگاپاسکال افزایش یافت.

Authors

غلامرضا عاشوری

دانش آموخته ی ماده شناسی و فلزشناسی