شناسایی موانع پیش روی صادرات محصولات تولیدی از ایران به کشورهای اتحادیه اوراسیا

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 246

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC05_139

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

Abstract:

با رواج تفکر جهانی شدن، افزایش همکاری ها و ایجاد اتحادهای استراتژیک بین المللی و منطقه ای به ابزاری راهبردی برای کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه تبدیل شده تا بتوانند از طریق توسعه ارتباطات، ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری و حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری طرفین، به هم افزایی و توسعه یافتگی دست یابند. در این راستا، ایران در اواخر سال ۲۰۱۹ به عنوان یک کشور در حال گذار به توسعه توانست در قالب موافقتنامه موقت تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتاصادی اوراسیا، گامی در راستای توسعه پایدار بردارد، اما تاکنون که یک سال از عملیاتی شدن موافقتنامه می گذرد توانسته از مزایا و منافع موافقتنامه آنچنان که باید بهره برداری کند و علی رغم تلاش های صورت گرفته، همچنان پیش روی صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای اتحادیه اوراسیا موانعی وجود دارد. در این پژوهش هدف شناسایی موانع صادرات محصولات ایرانی به کشورهای اتحادیه اوراسیاو ارائه راهکارهای کاربردی است. بنابراین پژوهش حاضربه لحاظ هدف توسعه ای کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی تحلیلی است.در این مقاله علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، برای شناسایی موانع دیدگاه خبرگان و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و انجام کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موانع شناسایی شده در ۶ دسته عمده از جمله موانع سیاستگذاری و نهادی، موانع قانونی، موانع بانکی، موانع تولیدی، موانع زیر ساختی، و موانع تجاری بازرگانی دسته بندی شده و در پایان راهکارهایی متناسب برای رفع موانع پیش روی صادرات محصولات به کشورهای اتحادیه اوراسیا ارائه گردید.

Authors

فیروزه حاج علی اکبری

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ایران

رضا نعمتی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ایران