بررسی وضعیت عدالت ادراک شده سازمانی در نظام بهداشت و درمان ایران؛ یک مرور نظام مند و متاآنالیز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 338

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSHS-6-1_008

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: عدالت ادراک شده سازمانی مفهومی است که برای توصیف عدالت مرتبط با موقعیت شغلی به کار می رود. با توجه به نقش عدالت اراک شده سازمانی در نظام بهداشت و درمان به منظور افزایش ارتقای رضایت، انگیزش و کارایی در جهت ارائه خدمات با کیفیت، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت عدالت ادراک شده سازمانی در نظام بهداشت و درمان ایران از طریق مرور سیستماتیک مقالات چاپ شده از یکم فروردین ۱۳۸۴ الی پایان اسفند ۱۳۹۷ انجام شده است. روش پژوهش: در مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر جستجوی الکترونیکی در پایگاه های اینترنتی فارسی SID، Iranmedex  ،Medlib ، civilica، Irandoc و انگلیسی Web of science، PubMed،  Scopus  و Google scholar با استفاده از کلید واژه های عدالت، برابری، مساوات، عدالت سازمانی، عدالت ادراک شده، نظام بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان ها و معادل انگلیسی این کلید واژه ها انجام شد.۵۲۰ مقاله به صورت مرحله به مرحله مطالعه و بررسی شدند. ۴۶۹ مقاله پس از بررسی موارد تکراری و مطالعه عنوان و چکیده حذف شدند و متن کامل ۵۱ مقاله مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استفاده از چک لیست ارزیابی کیفیت، ۳۰ مقاله که میانگین عدالت ادراک شده سازمانی را سنجیده بودند انتخاب شدند و سایر مقالات به علت نداشتن معیارهای لازم و غیر مرتبط بودن حذف شدند. جهت تحلیل ناهمگنی بین مطالعات و متاآنالیز از  نرم افزار Stata ۱۴ و آزمون  Qو شاخص I۲ استفاده شد. یافته ها: برای بررسی وضعیت عدالت ادراک شده سازمانی در نظام بهداشت و درمان به صورت سیستماتیک ومتاآنالیز ۳۰ مطالعه و برای ابعاد آن (عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی)  ۲۳ مطالعه از ۳۰ مطالعه شرایط ورود به تحقیق را داشته­اند که میانگین نمره عدالت ادراک شده سازمانی به دست آمده ۶۰/۷۱ و میانگین نمره بعد عدالت توزیعی، رویه­ای و تعاملی به ترتیب ۵۴/۷۴ ، ۵۸/۵۲ و ۶۲/۴۱ به دست آمد.  نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده مطلوب بودن وضعیت عدالت ادراک شده سازمانی در نظام بهداشت و درمان ایران می باشد و از نظر بعد عدالت تعاملی که مربوط به رفتارها و ارتباطات مدیران نسبت به کارکنان است وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر ابعاد عدالت سازمانی دارد. همچنین وضعیت عدالت ادراک شده سازمانی و ابعاد آن در بیمارستان های خصوصی نسبت به سایر محیط های پژوهشی از جمله بیمارستان های دولتی، واحدهای ستادی و بیمارستان هایی که به صورت مختلط انتخاب شده اند، مطلوب تر است.

Authors

میلاد شفیعی

Assistant Professor, Department of Healthcare Management, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

نجمه باقیان

Ph.D. of HealthcareManagement, Clinical Research Development Office, Shahid Rahnemoun Hospital, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran

امین صالحی

Associate Professor, Department of Nutrition, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

محمد رنجبر

Assistant Professor, Department of Healthcare Management, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

مریم حاجی پور

MSc student in Healthcare Management, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Gbadamosi L, Nwosu JC. Entrepreneurial intention, organizational justice and job ...
 • Rajabi M, Manzari Tavakoli AR. The relationship between organizational justice ...
 • Hosseinzadeh A, Naseri M. Organizational justice. Tadbir Monthly ۲۰۰۸; ۱۹۰: ...
 • Gharaee H, Rejalian F, Atashbahar O, Homayoun A, Ataollahi F. ...
 • Rezaeian A. Expecting justice and justice in the organization (advanced ...
 • Williamson K, Williams KJ. Organizational justice, trust and perceptions of ...
 • Hoy WK, Miskel CG. Educational administration: theory, research, and practice: ...
 • Yaghoubi M, Esfahani S, Abolghasem Gorji H, Norouzi M, Rezaei ...
 • Hatam A, Kouchaki Nejad L, Yousefzadeh S. Role of organizational ...
 • Gharacheh S. Predicting the quality of work life based on ...
 • Golparvar M, Nadi MA. Perceptions of justice with customer - ...
 • نمایش کامل مراجع