فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

Management Strategies in Health System

فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به صورت آنلاین و چاپی منتشر می شود.

این نشریه علمی ترویجی در حوزه های زیر به زبان فارسی و چکیده انگلیسی مقاله می پذیرد:

 • مدیریت موسسات مراقبت سلامت
 • سیاستگذاری و تحلیل سیاست های سلامت
 • اقتصاد سلامت و تحلیل های اقتصادی
 • اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت
 • مدیریت منابع سلامت
 • برنامه ریزی و سازماندهی در حوزه سلامت
 • ارزشیابی و اعتبار بخشی موسسات مراقبت سلامت
 • طرح تحول سلامت
 • سلامت و توسعه
 • فناوری سلامت
 • آینده پژوهی و آینده نگاری در سلامت
 • مدیریت بیماری ها و سنجش نتایج اقدامات
 • بازاریابی مراقبت های سلامت
 • مدیریت سلامت در بلایا و فوریت ها
 • گزارش مورد مدیریتی در حوزه سلامت
 • مرور(معرفی) کتاب/ رسانه
 • تحلیل سیاست ها و برنامه های سلامت در سطح ملی و بین المللی
 • مطالعات تطبیقی در حوزه سلامت

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات