هوشمندسازی شهرها، ضرورتی انکارناپذیر با تاکید بر تعاملات اجتماعی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 312

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEIC01_007

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

Abstract:

در عصر حاضر با گسترش تکنولوژی و دانش فناوری، اغلب شهرهای دنیا برای برخورداری حداکثری از ظرفیتهای زندگی شهری در راستای هوشمندسازی تلاش میکنند. با مروری بر مطالعات گذشته و بررسی وضعیت موجود شهرها و نوع اثر فن آوری های نوین بر شهرهای پیشرفته، می توان رد پای تولد نسل جدید از شهرهای هوشمند را در ادبیات علمی و حرفه ای جهان مشاهده کرد. در یک تعریف کلی، شهر هوشمند شهری است که بیشترین میزان بازدهی را در حوزه زندگی شهری داشته و از مولفه هایی چون مدیریت هوشمند شهری، انرژی هوشمند، ساختمان هوشمند، حملونقل هوشمند، زیرساخت هوشمند، سلامت و مراقبتهای بهداشتی هوشمند و شهروند هوشمند برخوردار باشد. در ایران نیز بارها به مقوله هوشمندسازی شهرها پرداخته شده و کلانشهرهایی چون تهران، مشهد، یزد و اصفهان با فراهم کردن برخی زیرساختها در این زمینه گامهایی برداشتهاند. هدف مقاله حاضر هوشمندسازی شهرها، ضرورتی انکارناپذیر با تاکید بر تعاملات اجتماعی با روش توصیفی می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد در سطح بین المللی تمامی کشورهای دنیا به سمت توسعه پایدارشهری، از طریق هوشمندسازی شهری قدم برداشته اند. لذا حاکمان کشورها و مدیران پیشرو شهری، ایجاد شهر هوشمند را بهترین گزینه برای مدیریت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دانسته اند . در نتیجه رفتن به سوی شهر هوشمند یک ضرورت است. و می توان گفت هوشمندسازی شهر یک ایده ی جدید به منظور افزایش و ارتقای کیفیت زندگی از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بنابراین هوشمندسازی شهر، می تواند تمامی مزایای ناشی از بهبود کیفیت زندگی را به همراه داشته باشد.

Authors

مهناز اسکندر

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک