بررسی رفتار دینامیکی مدل هفت درجه آزادی یک خودرو تحریک شده توسط جاده واقعی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 787

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UTCONF05_097

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400

Abstract:

در این پژوهش رفتار یک خودرو به صورت یک مدل ریاضی خطی هفت درجه آزادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا معادلات حاکم بر مدل هفت درجه آزادی (کامل) خودرو با استفاده از معادلات لاگرانژ استخراج شده است سپس با نوشتن شکل فضای حالت معادلات در نرم افزار MATLAB نتایج حاصل از شبیه سازی برای ورودی جاده واقعی اتفاقی بر اساس استاندارد ایزو نوع D, B (نمودار جاده نوع D,B آورده شده است) در شکلهای جداگانه ای نمایش داده شده اند.

Keywords:

معادلات لاگرانژ , مدل هفت درجه آزادی خودرو , رفتار دینامیکی

Authors

علی ریزه وندی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی

شهرام آزادی

دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی