ارائه چارچوب مدیریت ارزش پورتفولیو در پروژه های عمرانی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 368

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SEE-5-3_010

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

Abstract:

همه پورتفلیوهای قصد دارند باعث افزایش و حفظ ارزش غیر ملموس یا ملموس سازمان شوند، برای رسیدن به ارزش حداکثر و برایدستیابی به موفقیت ، سازمان باید اصولی را رعایت کند تا آن ارزش را در سطح پورتفلیوها قرار دهد.هدف تصمیم گیری سبد پروژهها، تخصیص منابع محدود به پروژه، برای ایجاد توازنی از ریسک، عواید و استراتژی ها می باشد. کلیه اصول بیان شده دراین مقاله برایمدیریت ارزش مهم هستند. دو اصل مهم برای مدیریت ارزش پورتفولیو در پروژه های عمرانی؛ اطمینان از سرمایه گذاری در مولفههای پورتفلیوها با استراتژی سازمان و مطابقت شیوه های مدیریت، ایجاد تعادل در ارزش ریسک کلی پورتفلیو. تبیین اهداف ارزشسازمان است که استراتژی آن را پیش برده و براصول مدیریت و مراحل مدیریت استراتژیک و نحوه برخورد با ریسک ها تاثیر می گذارد.از آنجاکه شرکت های پروژه محور عمرانی به پروژه ها بعنوان یک گزینه استراتژیک برای برنامه ریزی های شرکت نگاه می کنند،انتخاب پروژه های درست در این شرکتها از اهمیت بسیاری برخوردار است.هدف از نگارش این مقاله، مطالعه برخی مدل ها و چارچوب هابه منظور انتخاب بهترین گزینه در مدیریت سبد ارزش پروژه های عمرانی می باشد. بسیاری ازمدلها برای انتخاب ارزش پروژهدردسترس است اما با توجه به مزایا و معایب مدل که امکان ایجاد یکپارچگی لازم برای فعالیتهای آن را فراهم نماید در نظر گرفتهشود .روش تحقیق این مقاله از حیث ماهیت کاربردی، با شیوه کتابخانه ای (استفاده از روش فراترکیب) سعی در ارائه یک چارچوبپیشنهادی با توجه به محدودیت ها در شرکت های عمرانی، یک مدل تطبیقی ارائه دهد.

Authors

آرش گرگین کرجی

دکترای مهندسی عمران - مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران

مریم عبدالکریم

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری- مهندسی مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه علاء الدوله سمنانی گرمسار