تاثیر همسو کردن استراتژی های کسب و کار ، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد شرکت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 777

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM02_032

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1400

Abstract:

برای موفقیت در محیط های کسب و کار رقابتی امروزی ، یک شرکت باید یک استراتژی کسب و کار روشن داشته باشد که توسط سایر استراتژی های سازمانی پشتیبانی شود. در حالی که مطالعات پیشین بیان می کنند که همسویی استراتژیک، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد ، با این حال به عوامل متعدد همسویی استراتژیک یا جهت گیری استراتژیک شرکت ها توجه کمی شده است. این مطالعه بر اساس نظریه احتمالی و نظریه پیکربندی ، به بررسی تاثیر عملکرد همسویی استراتژیک سه جانبه در بین استراتژی های کسب و کار ، IT و بازاریابی می پردازد و در عین حال جهت گیری استراتژیک شرکت ها را نیز در نظر می گیرد. مدل پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق توزیع پرسشنامه بین ۲۴۲ مدیر ایرانی ، با بکارگیری آزمون های آماری SEM و MANOVA بررسی شده است. نتایج نشان داد که ( ۱ ) همسویی استراتژیک سه گانه تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و ( ۲ ) یک همسویی استراتژیک سه جانبه ایده آل برای آینده نگرها (اکتشاف کننده ها) و مدافعان وجود دارد. این مطالعه به ادبیات همسویی استراتژیک و درک مدیران از چگونگی همسو کردن استراتژی های کسب و کار ، فناوری اطلاعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک می کند.

Authors

مینو صاحب الداری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، پردیس فارابی دانشگاه تهران