بررسی وضعیت گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان لرستان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 514

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM02_178

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1400

Abstract:

گردشگری طبیعت محور یکی از گونه های مهم گردشگری است که در توسعه محیطی پایدار نقش بسیار مهمی ایفا می کند و یکی از انواع گردشگری است که قدمتی طولانی دارد و اهمیت و توسعه آن روزبه روز در حال افزایش است و برخی کشورها از این طریق درآمد سرشاری کسب می کنند . در پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی جهت تحلیل وضعیت گردشگری ورزشی از مدل تحلیلی - SWOT بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که طبیعت گردشگرپذیر لرستان پتانسیل های فوق العاده ای در زمینه توسعه گردشگری ورزشی دارد. از جمله این پتانسیل ها می توان به فضاهای بی نظیر کوهنوردی؛ دره نوردی، سنگ نوردی، ورزش های هوایی و... اشاره کرد. توسعه این صنعت نیازمند اجرایی نمودن سیاست های کاربردی در این حوزه، انجام تبلیغات مناسب، تغییر رویکرد مدیریتی و جوامع بومی به این پدیده است، بنابراین با جذب سرمایه گذار و تجهیز زیرساخت ها می توان استان لرستان را به قطب گردشگری ورزشی طبیعت محور در غرب کشور تبدیل کرد.

Keywords:

گردشگری ورزشی طبیعت محور , مدل تحلیلی SWOT , استان لرستان

Authors

اسماعیل نجفی

استادیار دانشکده علوم زمین گروه جغرافیای دانشگاه دامغان

مریم بیرانوندزاده

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان

علی اکبر تقی پور

استادیار دانشکده علوم زمین گروه جغرافیای دانشگاه دامغان