بررسی آسیب شناسی روحی – روانی دانش آموزان پسر ورودی به مقطع متوسطه اول شهرشاهرود

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 372

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP07_770

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1400

Abstract:

تامین سلامت و نیرومندی ایمان و اندیشه و احساس و رفتار نوجوانان و جوانان کشور تحول مثبت در و ضعیت آنان و تدوین برنامه ها و راهکارهای مناسب و ثمربخش برای رفع مشکلات و برای به حرکت درآوردن آنان در راستای اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط بسیار پیچیده و متحول جهان معاصر الزاما باید با استفاده از روشهای دقیق علمی مبتنی بر سعادت وکمال انسانی جوانان و رشد و توسعه پایدار ملی صورت گیرد .تحقیق مذکور در شهرستان شاهرود ،و از دانش آموزان پسر ورودی به مقطع متوسطه اول (پایه هفتم) با جمعیت نمونه ۱۰۰ نفر از دانش آموزان که به طورتصادفی انتخاب شدند؛ اجرا گردید . دیدگاه های مورد استفاده در این تحقیق دیدگاه زیست شناختی، دیدگاه زیست شناختی( روان پویایی)، دیدگاه یادگیری، دیدگاه شناختی، دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی دیدگاه می باشد.با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید که وسواس فکری و عملی در بین دانش آموزان وجود دارد، استرس پس از سانحه در بین دانش آموزان وجود دارد، دانش آموزان دارای اعتماد به نفس و عزت نفس زیادی بودند، و همچنین بزهکاری در بین دانش آموزان وجود دارد اما پرخاشگری در بین دانش آموزان وجود ندارد.

Keywords:

آسیب روحی – روانی , اعتماد نفس و عزت نفس , بزهکاری و پرخاشگری , وسواس فکری و عملی , استرس پس از سانحه

Authors

علی حسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، موسسه آموزش عالی شمس گنبد

عاطفه اعتمادی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، موسسه آموزش عالی شمس گنبد

بی بی منیره قاضی

استاد ، دکتری تخصصی ، موسسه آموزش عالی شمس گنبد