تعیین سطح شار حرارتی در محفظه احتراق حاصل سوختن پیشرانه غنی از سوخت جامد در موتور رمجت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 659

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOBADDEL12_002

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

روش های مختلف برآورد سطح شار حرارتی جابه جایی در یک محفظه احتراق موتور رمجت با سرعت تغذیه بالای هوا دراین مقاله در نظر گرفته شده است. توزیع شار حرارتی محفظه احتراق با سه روش به دست آمده است. اولین رویکردشامل حل معادلات دینامیک گاز ناپایدار است. معادلات RANS در نظر گرفته شده و توسط مدل تلاطم SST تکمیل میشود، در حالی که گاز به عنوان یک مخلوط چند جزئی که در آنجا واکنش ها با یک مکانیزم جنبشی چند مرحله ایاکسیداسیون هیدروژن در هوا (مکانیزم دیمیتروف) در نظر گرفته می شود. در ادامه ضمن معرفی معادلات RANS و SSTدر شرح روش دوم برای شبیه سازی عددی جریان در مسیر جریان محفظه احتراق معادلات دینامیک گاز بکار گرفته شدهاست که برای تعداد کمتری از اجزای واکنش دهنده حل شده است. ماهیت روش سوم شامل استفاده از یک روش اصلاحشده تک بعدی ایولف است که امکان تعیین سطح شارهای گرما را با استفاده از خواص انتقال محیط و توابع پویای گازفراهم می کند. روش ایولف همچنین به پیکربندی محفظه احتراق مدل موتور پرسرعت رمجت با همان شرایط مرزیپیشین اعمال شد. نتیجه گیری در مورد امکان استفاده از روش های ساده برای ارزیابی شارگرما در محفظه های احتراقموتورهای رمجت با سرعت بالا انجام شد.

Keywords:

موتور رمجت پرسرعت , تعیین شار حرارتی , حالت حرارتی موتور رمجت پرسرعت

Authors

علی اکبر جمالی

دانشگاه جامع امام حسین (ع) - گروه مهندسی شیمی – عضو هیات علمی

سیدناصر حسینی تمرآباد

دانشگاه جامع امام حسین (ع) - دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

مرتضی سربازکرج آباد

دانشگاه جامع امام حسین (ع) - دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد