بررسی گاز فلر در سیکل CHP و معرفی روش هایی برای بهینه سازی سیستم Investigation of Flare gas in CHP cycle

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 418

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOBADDEL12_028

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

در صنایع انرژی و فرآیند، استفاده از سیستم فلر و تخلیه روش های استاندارد برای مقابله با انحراف از روند کار طبیعی است که بهعنوان شرایط غیر عادی شناخته می شوند. در صنعت انرژی مبتنی بر سوخت فسیلی و صنعت فرآیند شیمیایی، تخلیه و شعله ور شدنگازهای قابل اشتعال از طریق احتراق در شعله های آتش در فضای باز یک روش معمول است که منجر به نگرانی های زیست محیطی وخسارات اقتصادی می شود. سیستم فلر در تمام کارخانه های صنعتی روشی بسیار معمول است. صنایع معمولا برای کاهش خطر درشرایط غیر عادی، برای حفظ کیفیت محصول یا افزایش ایمنی در هنگام راه اندازی و اتمام فرآیند، از فلر استفاده می کنند. سیستم فلرباعث انتشار قابل توجهی کربن و سایر مواد سمی به جو می شود که در ایجاد سرطان، آسم، برونشیت مزمن، اختلالات خونی و سایربیماری ها در سلامت انسان موثر است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا دو مقاله مرتبط با گاز فلر در سیکل CHP بررسی گردد. در دو مقاله بررسی شده روش هایی برای بهینه سازی سیستم فلر پیشنهاد شده است. در این دو مقاله راه حل های بهینه ارائه شده استکه افزایش حفاظت از منابع با استفاده از فلر و منافذ خروجی برای تولید نیرو و گرما و تلاش برای کاهش تاثیر منفی زیست محیطیمرتبط با تخلیه این جریان ها در جو را در نظر گرفته و راه حل های کم خطر را برای اهداف مورد نظر فراهم می کند.

Authors

ایمان محمودی فریدون

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش

زهرا بنی عامریان

دانشیار عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش