تحلیل فضایی فقر شهری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESRJ-11-1_009

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1400

Abstract:

 برای رفع مسئله فقر در فضاهای شهری آگاهی از توزیع فضایی آن در سطح شهرها ضروری است. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی شاخص های فقر شهری در سطح بلوک های آماری شهر نورآباد می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می­باشد. مبانی نظری تحقیق به شیوه کتابخانه ای و اسنادی تهیه شده و داده های خام پژوهش از بلوک­های آماری شهر نورآباد استخراج شده است. ابتدا ۳۲ شاخص فقر شهری با روش فازی در محیط نرم­افزار Excel بی مقیاس شده، سپس با تلفیق شاخص­ها، شاخص تلفیقی فقر شهری به دست آمد. شاخص تلفیقی فقر شهری با روش تحلیل خوشه­ای فضایی چند فاصله­ای، خودهمبستگی فضایی موران، آماره موران محلی، لکه­های داغ، ترسیم نیمرخ و تحلیل روند در نرم­افزار Arc Gis تحلیل فضایی شده است. نتایج روش تحلیل خوشه­ای فضایی چند فاصله­ای و خودهمبستگی فضایی موران نشان می­دهد که مقادیر شاخص تلفیقی فقر شهری با الگوی خوشه­ای در شهر نورآباد توزیع شده است. براساس نتایج روش آماره موران محلی و لکه­های داغ، خوشه­های فقر در قسمت­های شمالی شهر نورآباد و خوشه­های مرفه در قسمت­های جنوبی شهر نورآباد متمرکز شده­اند. همچنین براساس پهنه­بندی شاخص تلفیقی فقر شهری، ۵۱ درصد جمعیت شهر نورآباد فقیر و خیلی فقیر هستند. براساس ترسیم نیمرخ شاخص تلفیقی فقر شهری، سمت غرب و جنوب شهر را منطقه مرفه نشین و سمت شرق و شمال شهر را منطقه فقیرنشین در بر می­گیرد.

Authors

صدیقه لطفی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

میلاد حسنعلی زاده

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • -اصغرپور، م.ج.، ۱۳۹۶. تصمیم گیری های چند معیاره، دانشگاه تهران، ...
 • بزرگوار، ع.، زیاری، ک. و تقوایی، م.، ۱۳۹۶. سنجش مکانی ...
 • پیران، پ.، ۱۳۸۱. بازهم در باب اسکان غیررسمی، مورد شیرآباد ...
 • تحلیلی بر جایگاه مبلمان ورزشی در افزایش سرزندگی فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر نورآباد ممسنی [مقاله ژورنالی]
 • رضایی، م.ر.، علیان، م. و خاوریان، ا.ر.، ۱۳۹۳. شناسایی و ...
 • روستایی، ش.، احدنژاد، م.، اصغری زمانی، ا. و زنگنه، ع.ر.، ...
 • بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز [مقاله ژورنالی]
 • روستایی، ش.، کریم زاده، ح. و زادولی، ف.، ۱۳۹۷. مقایسه ...
 • عزیزی، م.، موحد، ع.، ساسان پور، ف. و کرده، ن.، ...
 • عسگری، ع.، ۱۳۹۰. تحلیل های آمار فضایی با ARC GIS، ...
 • فرهادی خواه، ح.، حاتمی نژاد، ح.، شاهی، ع. و ظفری، ...
 • محمدی مطلق، ر.، ۱۳۹۱. آموزش کاربردی Arc GIS۱۰، انتشارات پرسون، ...
 • مرکز آمار ایران، ۱۳۹۷. بلوک های آماری شهر نورآباد در ...
 • موحد، ع.، ولی نوری، س.، حاتمی نژاد، ح.، زنگانه، ا. ...
 • مهندسین مشاور امکو، ۱۳۷۹. طرح تفصیلی شهر نورآباد. ...
 • الگوی فضایی فقر و طلاق در شهر قائمشهر [مقاله ژورنالی]
 • نیک پور، ع.، لطفی، ص. و حسنعلی زاده، م.، ۱۳۹۸. ...
 • Baharoglu, D. and Kessides, Ch., ۲۰۰۲. Urban Poverty, A Sourcebook ...
 • Baker, J., ۲۰۰۹. Meeting the Challenge of Urban poverty and ...
 • Christiaensen, L., De Weerdt, J. and Kanbur, R., ۲۰۱۵. Urbanization ...
 • Christiaensen, L., De Weerdt, J. and Todo, Y., ۲۰۱۳. Urbanization ...
 • Duclos, J.Y. and Araar, A.K., ۲۰۰۶. Poverty and equity: measurement, ...
 • Duque, J.C., ۲۰۱۳. A stepwise procedure to determine a suitable ...
 • Duque, J.C., Patino, J.E., Ruiz, L.A. and Pardo-Pascual, J.E., ۲۰۱۶. ...
 • Fay, M., ۲۰۰۵. The Urban Poor in Latin America, The ...
 • Guo, Y., Chang, Sh.S., Sha, F. and Yip, P.S.F., ۲۰۱۸. ...
 • Liu, Y. and Xu, Y., ۲۰۱۶. A geographic identification of ...
 • Montgomery, M.R., ۲۰۰۹. Urban poverty and health in developing countries, ...
 • Moser, C. and Gate, M., ۱۹۹۶. House and Helen Cireia, ...
 • Paraschiv, M., ۲۰۱۲. Urban Security and Assessment of Extreme Poverty: ...
 • Ravallion, M., ۲۰۰۷. Urban Poverty, Finance and Development, A quarterly ...
 • Roy, S., ۲۰۱۱. Unemployment Rate and Divorce, The Economic Record, ...
 • United Nations, ۲۰۱۴. World Urbanization Prospects The ۲۰۱۴ Revision, The ...
 • Webster, Ch., Fulong, W., Fangzhu, Zh. and Chinmoy, S., ۲۰۱۶. ...
 • Widiati, I.R., ۲۰۱۷. Application of GIS in The Spatial Analysis ...
 • نمایش کامل مراجع