خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه مازندران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 16,416
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 29
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 22
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 132 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 39 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 171 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه مازندران

یک رویکرد برنامه ریزی فازی برای تصمیم گیری در مدیریت پروژه نوشته مجید احمدپوراستفاده از برنامه چندهدفه برای روش مسیر بحرانی در مدیریت پروژه نوشته مجید احمدپورCOVID-۱۹ pandemic Sentiment analysis using deep learning methods نوشته Zahra Kiapasha و Ali Valinejadروش ناکارایی متقاطع تحت فرض بازده به مقیاس متغیر برای مسائل تحلیل پوششی داده ها نوشته بهداد اسدی و پرستو نیک صفت و سیدهادی ناصریبهینه سازی چند هدفه تعاملی برای مسایل تخصیص بهینه سفارش با استفاده از مفهوم مطلوبیت نوشته فرنوش رنگ ریز و سیدهادی ناصری و زهره اکبریمدل سازی فازی برای یک مساله رژیم غذایی نوشته مائده غلامی و مریم امیرپورشناسایی و تبیین توانمندسازهای عملکرد زنجیره تامین بر اساس فناوریهای دیجیتالی سازی نوشته غزال زالی و عبدالحمید صفایی قادیکلائی و حمیدرضا فلاح لاجیمیبرخی نتایج در خصوص مدل برنامه ریزی خطی فازی بازه ای نوشته فرانک محمودیOptimality in Type-II Progressive Censoring: Bayesian Approach Under the General Entropy Loss Function نوشته S.M.T.K MirMostafaeeA Direct Method for Solving Intuitionistic Linear Programming problems نوشته Vajiheh ImaniA Modified Multi Choice Goal Programming Approach under Uncertainty نوشته z Saeidi و S.H Nasseri و a Asgharzadehیک رویکرد برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی در شرایط عدم قطعیت نوشته زهرا سعیدی و سیدهادی ناصریA fuzzy multi-objective model for management of communications network projects نوشته Ali Abbas Hadi و Hadi NasseriA max--miin apprroach fforr ffuzzy lliinearr ffrracttiionall prrogrrammiing نوشته HADI NASSERIA note on "Fully fuzzy linear programming with inequality constraints" نوشته ROGHAYEH YASIR ABDULAMEER و HADI NASSERIاستفاده از روش جستجوی تکراری برای مساله تخصیص مراکز تسهیلات در شبکه زنجیره تامین نوشته علی عبدی سیدکلایی و ساناز سلمان زادهبررسی چالش های استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها برای مسئله کوتاه ترین مسیر توسعه یافته در شرایط عدم اطمینان نوشته ساناز سلمان زادهParametric inference for a new Pareto-type distribution based on type-II censored data نوشته a Saadati Nik و a Asgharzadehمکان یابی برای نیروگاه های تبدیل زباله به انرژی با استفاده از برنامه ریزی خطی فازی نوشته سمیرا منصوری و سیدهادی ناصریرویکردی تعاملی برای مدیریت زباله جامد شهری تحت شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن انتشار گازهای گلخانه ای نوشته سیدهادی ناصری و فرانک محمودی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه مازندران

تاکنون 21 کنفرانس توسط دانشگاه مازندران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه مازندران به صورت زیر است:
اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبزاولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیکهمایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعاتاولین همایش امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعیاولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهاهمایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدارهمایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزرنخستین همایش ملی دانشجویی گردشگریسومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانوادهدومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسمادومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیریدومین همایش ملی هنر تبرستانهمایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاههمایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محورچهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایرانپنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایرانهمایش ملی ایثار و شهادت، فرصتها و چالشهااولین کنفرانی بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزریهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی