شناسایی پیشران های قصد خرید سبز با تاکید بر رعایت اخلاق زیست محیطی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 196

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJEST-16-2_007

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1400

Abstract:

زمینه: امروزه توجه به محیط زیست و مسائل اخلاقی پیرامون آن، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. همچنین توجه به مسائل اخلاقی در زمینه محیط زیست و تولید و فروش محصولات سبز، به عنوان منبع اصلی تغییر استراتژیک، یکی از الزامات حیاتی برای سازمان ها است تا در فعالیت ها، تاثیرات منفی زیست محیطی خود را به حداقل برسانند. هدف از این پژوهش، شناسایی پیشران های قصد خرید سبز با تاکید بر رعایت اخلاق زیست محیطی می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است و از نظر نحوه جمع آوری داده ها کمی است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان تهرانی هستند. با توجه به این که جامعه آماری تحقیق نامحدود می باشد، تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران در خطای ۵ درصد بایستی حداقل ۳۸۵ نفر باشد. در این پژوهش ۳۹۰ نفر به روش در دسترس مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه های استاندارد است. در تحلیل مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. در بخش آمار استنتاجی، پایایی، روایی، آزمون فرضیات و ضریب مسیر انجام شد.  برای تحلیل آماری از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل آماری نشان می دهد روابط بین دانش زیست محیطی، نگرانی زیست محیطی، تصویر سبز سازمان و کیفیت ادراک شده سبز محصول با قصد خرید سبز مورد تایید است ولی قیمت و کیفیت ادراک شده محصول در رابطه دانش زیست محیطی، نگرانی زیست محیطی و تصویر سبز سازمان با قصد خرید سبز مشتریان، نقش تعدیل گری ندارد. نتیجه گیری: قصد خرید سبز مشتریان از دانش زیست محیطی، نگرانی زیست محیطی، تصویر سبز سازمان و کیفیت ادراک شده سبز محصول متاثر می شود.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Rahimnia F, Khorasani Toroghi H. (۲۰۱۶). Environmental sensitivity, ethical issues ...
 • Khoeeni G, Shafieifini H, Saeidikia M. (۲۰۱۸). The role of ...
 • Zahid MM, Ali B, Ahmad MS, Thurasamy R, Amin N. ...
 • Sheng G, Xie F, Gong S, Pan H. (۲۰۱۹). The ...
 • Hoseini E. (۲۰۱۷). The effect of green marketing tools on ...
 • Song W, Ren S, Yu J. (۲۰۱۹). Bridging the gap ...
 • Ali A, Ahmad I. (۲۰۱۶). Environment friendly products: factors that ...
 • Chen CS, Yu CC, Hu JS. (۲۰۱۸). Constructing performance measurement ...
 • Arli D, Tan LP, Tjiptono F, Yang L. (۲۰۱۸). Exploring ...
 • Ranayi Kordsholi H, Allahyari Boorzanjani A. (۲۰۱۴). Company's commitment to ...
 • Seyedi A, Paknejad E (۲۰۱۵). Relationship moral standards producers with ...
 • Chen YS, Chang CH. (۲۰۱۲). Enhance green purchase intentions: The ...
 • Do Paço AMF, Raposo MLB. (۲۰۰۸). Determining the characteristics to ...
 • Fernandes, AAR, Astuti AB, Amaliana L, Yanti I, Arisoesilaningsih E, ...
 • Choi D, Johnson KK. (۲۰۱۹). Influences of environmental and hedonic ...
 • Beckford CL, Jacobs C, Williams N, Nahdee R. (۲۰۱۰). Aboriginal ...
 • Chan RY. (۲۰۰۱). Determinants of Chinese consumers' green purchase behavior. ...
 • Chen YS. (۲۰۱۳). Towards green loyalty: driving from green perceived ...
 • Sharma NK, Kushwaha GS. (۲۰۱۹). Eco-labels: A tool for green ...
 • Fryxell G, Lo C. (۲۰۰۳). The influence of environmental knowledge ...
 • Mohammadian M, Bakhshandeh GH. (۲۰۱۳). Investigating the factors affecting consumer ...
 • Kim Y, Choi SM. (۲۰۰۵). Antecedents of green purchase behavior: ...
 • Anderson DR. (۲۰۰۶). The critical importance of sustainability risk management. ...
 • Rennie E. (۲۰۰۸). Painting a green story. APICS Extra; ۳(۲): ...
 • Isaak R. (۲۰۰۲). The making of the ecopreneur. Greener Management ...
 • Gil, MT, Jacob J. (۲۰۱۸). The relationship between green perceived ...
 • Wong V, Turner W, Stoneman P. (۱۹۹۶). Marketing strategies and ...
 • Astous A, Legendre A. (۲۰۰۹). Understanding consumers’ ethical justifications: A ...
 • Fraj E, Martinez E. (۲۰۰۷). Ecological consumer behaviour: an empirical ...
 • Ali A, Khan AA, Ahmed I, Shahzad W. (۲۰۱۱). Determinants ...
 • Mostafa MM. (۲۰۰۷). Gender differences in Egyptian consumers’ green purchase ...
 • Chang NJ, Fong CM. (۲۰۱۰). Green product quality, green corporate ...
 • D'Souza C, Taghian M, Khosla R. (۲۰۰۷). Examination of environmental ...
 • Bang HK, Ellinger AE, Hadjimarcou J, Traichal P A. (۲۰۰۰). ...
 • Chen YS, Chang CH. (۲۰۱۳). Towards green trust: The influences ...
 • Boulding W, Kalra A, Staelin R, Zeithaml VA. (۱۹۹۳). A ...
 • Rezvani H. (۲۰۱۳). Research methods in management. ۳rd ed. Tehran: ...
 • نمایش کامل مراجع