بررسی الگوی پاشش انژکتورها در سیستم GDI

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 419

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IPM-2-1_002

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

توسعه استفاده از تکنولوژی های نوین در راستای افزایش کیفیت رانندگی، همواره از پارامترهای اصلی فناوری خودرو می باشد. طبقتحقیقات انجام شده، در روش سیستم GDI برای اینکه حداقل تغییر در شرایط سوخت ورودی به سیلندر روی دهد، انژکتورها، سوختمورد نیاز برای احتراق را مستقیم درون محفظه سیلندر تزریق می نمایند. تزریق مستقیم بنزین یا GDI یک گونه متفاوت از تزریق سوختمی باشد که در موتورهای مدرن دو زمانه و چهار زمانه بنزینی استفاده می شود. در موتور GDI در کورس مکش فقط هوا وارد سیلندرمی شود پس بنزین که تحت فشار بالا قرار داده شده، از طریق ریل مشترک سوخت مستقیما به داخل محفظه احتراق در سیلندر تزریقشده و مخلوط سوخت و هوا در درون محفظه احتراق شکل می گیرد در این زمان تزریق و توزیع شدن سوخت درون سیلندر می تواندبدون محدودیت تحت کنترل قرار گیرد. در این تحقیق سیستم GDI به طور کامل و جامع تشریح گردیده است.

Authors

فرید حمزه ای

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

محمدعلی مصری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

سیدمحمدرضا حسینی علی آباد

بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران