غربال لاین های بومی عدس با استفاده از روش GGE biplot تحت شرایط دیم

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 181

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-13-37_011

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

     مهم ترین هدف در تمام برنامه های اصلاحی محصولات زراعی افزایش عملکرد است و بهبود عملکرد نیاز به استفاده از روش های آماری کارامد برای تعیین ژنوتیپ های برتر دارد. در تعیین برتری ژنوتیپ علاوه بر عملکرد بالا، پایداری عملکرد در محیط های مختلف نیز باید در نظر گرفته شود. تجزیه بای پلات روش مناسبی برای انتخاب ژنوتیپ های برتر و افزایش کارایی انتخاب است. در این تحقیق از روش GGE biplot برای بررسی پایداری عملکرد دانه ۲۰۵ لاین و رقم عدس در قالب طرح آگمنت طی سه سال زراعی در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان تحت شرایط دیم استفاده شد. نتایج تجزیه مرکب ارقام شاهد نشان داد که اثر سال و اثر متقابل سال × رقم برای عملکرد دانه معنی دار بود به این ترتیب لاین ها با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج نشان داد که مولفه اول و دوم به ترتیب ۶۸/۳ و ۲۸/۵ درصد (در مجموع ۹۶/۸ درصد) از کل تغییرات عملکرد را توجیه نمودند که نشان دهنده اعتبار بالای بای پلات در تبیین تغییرات G+GE است. همچنین نتایج نشان داد لاین های ۱۷۰ و ۱۶۴ بهترین لاین در سال اول و لاین های ۱۵۷ و ۱۸۳ بهترین لاین در سال سوم بودند. لاین شماره ۱۶۷ علاوه بر داشتن عملکرد بالا نوسانات عملکرد کمتری داشت. این لاین با قرار گرفتن در مرکز دوایر به عنوان لاین ایده آل و لاین های ۱۶۴، ۱۷۰، ۱۴۷، ۱۲۲ و ۷ بعد از آن در رتبه های بعدی قرار گرفتند. لاین های ۱۴۷، ۱۲۸، ۷، ۱۶۰، ۵۱، ۱۴۸، ۱۵۶ و ۱۶۰ نیز علاوه بر داشتن عملکردی بیشتر از عملکرد میانگین دارای فاصله کمی با محور پایداری بوده و نوسانات عملکرد کمتری داشتند. لاین های شماره۸، ۵۷، ۱۵۷، ۸۶، ۱۸۶، ۸۳، ۱۴۰، ۱۶۴ و ۱۷۰ با وجود داشتن عملکرد بالا، دارای نوسانات عملکرد بالا بودند. بررسی چند ضلعی بای پلات منجر به شناسایی دو ابرمحیط شد که در بین این محیط ها سال اول بیشترین قدرت تمایز کنندگی را در بین سال ها داشت. وجود زاویه ۹۰ درجه بین سال اول و دوم نشان دهنده عدم همبستگی بین این دو سال و متفاوت بودن شرایط آن ها و زاویه بزرگتر از ۹۰ درجه سال دوم با این سال ها نشان­دهنده همبستگی منفی آن با سال اول و دوم بود.

Authors

سهیلا مرادی

Zanjan, Zanjan University, Faculty of Agriculture, Department of Genetics and Plant Production

جلال صبا

Zanjan, Zanjan University, Faculty of Agriculture, Department of Genetics and Plant Production

افشین توکلی

Zanjan, Zanjan University, Faculty of Agriculture, Department of Genetics and Plant Production

کامران افصحی

Zanjan, Zanjan University, Faculty of Agriculture, Department of Genetics and Plant Production

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Agricultural Statistics Booklet. ۲۰۱۸. Volume I: Crop production. Ministry of ...
 • Bhartiya, A., J.P. Aditya, V. Kumari, N. Kishore, J.P. Purwar, ...
 • Chen, X., B. Wu and Z. Zhang. ۲۰۱۶. Evaluation of ...
 • Correa, A.M., P.E. Teaodoro, M.C. Gonsalves, A. Santos and F.E. ...
 • Dallo, S.C., A.D. Zdziarski, L.G. Woyann, A.S. Milioli, R. Zanella, ...
 • Ellstrand, N.C. ۲۰۱۴. Is gene flow the most important evolutionary ...
 • FAOSTAT. ۲۰۱۸. Food and Agricultural Organization of the United Nations, ...
 • GGE-biplot. ۲۰۰۹. GGE-biplot software version ۵.۲. The Complete Biplot Analysis ...
 • Jeberson, M.S., K.S. Shashidhar, S.H. Wani, A.K. Singh and S.A. ...
 • Joshi, M., B. Adhikari, J. Panozzo and P. Aldren. ۲۰۱۰. ...
 • Kanouni, H., Y. Farayedi, A. Saeid and S.H. Sabaghpour. ۲۰۱۵. ...
 • Karimizadeh, R., M. Mohammadi, N. Sabaghnia, A.A. Mahmoodi, B. Roustami, ...
 • Karimizadeh, R., T. Hosseinpour, J. Alt Jafarby, K. Shahbazi Homonlo, ...
 • Khazaei, H., C.T. Caron, M. Fedoruk, M. Diapari, A. Vandenberg, ...
 • Li, X.P., M.Y. Li, A.J. Ling, X.Z. Hu, Z. Ma, ...
 • Mokhtarifar, K., R. Abdolshahi and S. Pour Seyyedy. ۲۰۱۶. Yield ...
 • Nath, U.K., M. Santona Rani, R. Paul, M.N. Alam and ...
 • Pouresmael, M., H. Kanouni, H. Asterki, M. Hajhassani and A. ...
 • Rahimi, M.H., S. Houshmand, M. Khadambashi, B. Shiran and S. ...
 • Rezene, Y. ۲۰۱۹. GGE-Biplot Analysis of Multi-Environment Yield Trials of ...
 • Sabaghnia, N., H. Dehghani and S.H. Sabaghpour. ۲۰۰۸. Graphical analysis ...
 • Sanchez-Martın, J., N. Rispail, F. Flores, A.A. Emeran, J.C. Sillero, ...
 • Santos, P.R., T.R. Oliveira, P. Skeen, M.R. Nascimento, K.D. Silva ...
 • Shobeiri, S.S., H. Mostafaei, M.R. Shahab and M. Kamel. ۲۰۱۵. ...
 • Silva, C.L., E. Bornhofen, M.H. Todeschin, A.S. Milioli, D.M. Trevisan ...
 • Stagnari, F., A. Maggio, A. Galiena and M. Pisante. ۲۰۱۷. ...
 • Turk, Z. and E. Kendal. ۲۰۱۷. The practice of AMMI ...
 • Turner, N.J., L.J. Luczaj, P. Migliorini, A. Pieroni, A.L. Dreon, ...
 • Vanda, M. ۲۰۱۴. Determination of Gene Locations Controlling Grain Yield ...
 • Yan, W. ۲۰۰۱. GGEbiplot-a windows application for graphical analysis of ...
 • Yan, W. ۲۰۱۶. Analysis and Handling of G × E ...
 • Yan, W. and M.S. Kang. ۲۰۰۳. GGE biplot analysis: A ...
 • Yan, W., M.S. Kang, B. Ma, S. Woods and P.L. ...
 • Yang, R.C., J. Crossa, P.L. Cornelius and J. Bugueno. ۲۰۰۹. ...
 • نمایش کامل مراجع