پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

  براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه ۱۳۸۹.۴.۱۶ که طی نامه شماره ۳.۱۱.۴۰۶۰ مورخه ۱۳۸۹.۴.۲۸ ابلاغ شد، با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی (از سال اول شماره ۱ بهار ۸۸) موافقت به عمل آمد.

حوزه های پذیرش مقالات:

اصلاح نباتات،‌ اصلاح برای تنش‌های زنده و غیرزنده محیطی، اصلاح موتاسیونی، اصلاح نباتات مولکولی و بیوتکنولوژی گیاهی و سایر موضوعات وابسته به اصلاح گیاهان زراعی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات