تعیین میزان تحمل هیبرید های حاصل از تلاقی ارقام تجاری سیب زمینی به شرایط مختلف کم آبی در استان اردبیل

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 200

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-13-37_013

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

     به منظور تعیین میزان تحمل هیبریدهای حاصل از تلاقی ارقام تجاری سیب ­زمینی به شرایط مختلف کم آبی در استان اردبیل آزمایشی در دو سال به صورت اسپلیت پلات برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری (۱۰۰، ۸۵ و ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه) و فاکتور فرعی شامل ۱۲ جمعیت سیبزمینی بود اجرا گردید. نتایج نشان داد که از نظر سطوح آبیاری، ژنوتیپ و اثر متقابل سطوح ابیاری در ژنوتیپ از نظر عملکرد غده اختلاف معنی داری در سطوح احتمال ۱ و ۵ درصد وجود داشت. در این بررسی در شرایط آبیاری نرمال بالاترین عملکرد غده با میانگین ۵۳/۶ تن در هکتار مربوط به R۱۲ (♀Luca × Esprit♂) بود و کمترین عملکرد غده با میانگین ۲۸/۹ تن در هکتار مربوط به S۳۴ (♂Esprit × Agria♀) بود. بیشترین عملکرد غده در شرایط تنش ۸۵ و ۷۰ درصد آب قابل استفاده به ترتیب با میانگین­های ۴۰/۳ و ۳۵/۵ تن در هکتار مربوط به S۱۴ (♂Luca × Esprit♀) و کمترین عملکرد غده در شرایط سطوح آبیاری ۸۵ و ۷۰ درصد آب قابل استفاده به ترتیب با میانگین­های ۲۰/۰۲ و ۱۸/۷ تن در هکتار مربوط به S۳۴ (♂Esprit × Agria♀) بود. بین میزان عملکرد غده در شرایط آبیاری نرمال (۱۰۰ درصد آب قابل استفاده) و تنش کم­آبی ملایم و شدید (۸۵ و ۷۰ درصد آب قابل استفاده) با شاخص MP, GMP, TOL و STI همبستگی مثبت و معنی­داری بدست آمد. البته بین میزان عملکرد غده در شرایط تنش ملایم و شدید (۸۵ و ۷۰ درصد آب قابل استفاده) با شاخص حساسیت به تنش (SSI) همبستگی منفی و غیرمعنی­دار وجود داشت. در مقابل بین شاخص SSI و TOL همبستگی مثبت و معنی­دار در سطح احتمال ۵ درصد مشاهده گردید. ضرایب عامل­ها در صفات مورد مطالعه برای تیمارهای مورد بررسی بین صفات کمی و کیفی هیبریدهای حاصل از تلاقی ارقام تجاری سیب­زمینی نشان داد که در شرایط تنش نرمال (۸۵ درصد آب قابل استفاده) چهار عامل در مجموع ۸۶/۵۰۸ درصد از کل تغییرات را تبیین نمودند و هیبرید­های S۲۴ (♂Banba × Agria♀)، S۱۴ (♂Luca × Esprit♀)، R۲۴ (♀Banba × Agria♂) و S۲۳ (♂Banba × Esprit♀) از نظر عامل اول که عامل صفات موثر بر عملکرد و دوم عامل ساختاری نسبت به هیبریدهای دیگر ارزش بیشتری داشتند. همچنین در شرایط تنش شدید (۷۰ درصد آب قابل استفاده) که چهار عامل ۸۷/۴۵ درصد کل تغییرات را تبیین نمودند، هیبرید­هایS۱۳ (♀Luca× Esprit♂)، R۲۴ (♀Banba × Agria♂) و S۲۳ (♂Banba × Esprit♀) از نظر عامل اول که عامل صفات موثر بر عملکرد و دوم عامل ساختاری نسبت به هیبریدهای دیگر ارزش بیشتری داشتند.

Authors

محمدرضا وصالی

Islamic Azad University, Birjand, Iran

رضا برادران

Islamic Azad University, Birjand, Iran

داود حسن پناه

۳-Assistant Professor, Agricultural and Potato Research Center, Ardabil Province

محمد جواد ثقه الاسلامی

Islamic Azad University, Birjand, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alva, A.K., H. Ren and A.D. Moore. ۲۰۱۲.Water and nitrogen ...
 • Anonymous, ۲۰۱۸. Agricultural Census, ۱۹۷۹. Volume I: Crops in ۲۰۱۶-۲۰۱۷. ...
 • Babazadeh, H., M. Sarai Tabrizi and M. Homaee. ۲۰۱۷. Assessing ...
 • Beukema, H.P. and D.E van der Zaag. ۱۹۹۰. Introduction to ...
 • Briggs, K.C. and L.H. Shebeski. ۱۹۷۲. An application of factor ...
 • Dale, M.F., D.W. Griffiths and D.T. Todd. ۲۰۰۳. Effects of ...
 • Demelash, N. ۲۰۱۳. Deficit irrigation scheduling for potato production in ...
 • Denis, J.C. and M.W. Adams. ۱۹۷۲. A factor analysis of ...
 • EbrahimiPak, N. ۲۰۱۱. The Impact of Irrigation (Reduction of Irrigation ...
 • FAO (Food and Agricultural Organization). ۲۰۱۹. FAOSTAT database for agriculture. ...
 • Fernandez, G.C. ۱۹۹۲. Effective selection criteria for assessing plant stress ...
 • Gill, M.S. ۱۹۹۹. Breeding for drought resistance. In: recent concepts ...
 • Guertin, W.H. and J.P. Bailey. ۱۹۸۲. Introduction to modern factor ...
 • Guttieri, M.J., J.C. Stark, K. O’Brien and E. Souza. ۲۰۰۱. ...
 • Hasanpanah, D. ۲۰۱۴. Genetic Diversity of ۶۵ Potato Genotypes Using ...
 • HasanPanah, D., H. Hasan Abadi, A. Hosseinzadeh, B. Soheili and ...
 • Hassanpanah, D. ۲۰۱۴. Evaluation of genetic diversity for agronomic traits ...
 • Hassanpanah, D. and A.A. Hoseinzadeh. ۲۰۰۷. Methodology and evaluation of ...
 • Jouyandeh Kelashemi, I. and D. Hassanpanah. ۲۰۱۴. Evaluation of genetic ...
 • Khalil Zadeh, GH.R. and H. Karbalai Khiyav. ۲۰۰۲. Effects of ...
 • Khorshidi, M.B. ۲۰۰۲. Potato reflects to drought stress and evaluation ...
 • Lawley, D.H. ۱۹۴۱. The estimation of factor loadings by the ...
 • Moghaddasadeh, M., R. Asghar Zakaria, D. Hassan Panah and N. ...
 • Naderi Darbagshahi, M.R., G. Nour Mohammadi, E. Majidi, F. Darvish, ...
 • Naderi, A., S.A. Hashemi-Dezfouli, E. Majidi Hervan, A. Rezaei and ...
 • Naghavi, M.R., M. Moghaddam, M. Turchi and M.R. Shakiba. ۲۰۱۶. ...
 • Nickmanesh, L. and D. Hassanpanah. ۲۰۱۴. Evaluation of genetic diversity ...
 • Rabiei, K., M. Khodobashi and A.S. Rezaei. ۲۰۱۰. Evaluation of ...
 • Rossielle, A. and A.J. Hamblin. ۱۹۸۱. Theoretical aspects of selection ...
 • Sadeghzadeh-Ahari, D. ۲۰۰۶. Evaluation for tolerance to drought stress in ...
 • Seiler, G.J. and R.E. Stafford. ۱۹۷۹. Factor analysis of components ...
 • Shafazadeh, M.K., A.A.Yazdan-Sepas, A. Amini and M.R. Ghanadha. ۲۰۰۴. Study ...
 • Shiri, MR., M. Valizadeh, A. Majidi Haravan, A.G. Sanjari and ...
 • Taheri Tarigh, S., A.J. Zarbaksh and A. Mousapour Gorji. ۲۰۰۷. ...
 • Vetelainen, M., E. Gammelgard and J.P.T. Valkonen. ۲۰۰۵. Diversity of ...
 • Zakerhamidi, S. and D. Hassanpanah. ۲۰۱۴. Investigation of genetic diversity ...
 • Zheng, J., H. Su and R. Lin. ۲۰۱۹. Isolation and ...
 • Zhu, J.K. ۲۰۱۶. Abiotic stress signaling and responses in plants, ...
 • نمایش کامل مراجع