ضرورت بررسی مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنایع سلولوزی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 265

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS06_004

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

یک زنجیره تامین عبارت است از شبکه ای از تسهیلات و امکانات که فعالیت هایی نظیر تهیه مواد خام، تبدیل این مواد به محصولات نیمه ساخته و ساخته شده و توزیع این کالاهای ساخته شده به مشتریان را برعهده دارد. مدیریت زنجیره تامین، شامل هماهنگ ساختن تولید، موجودی و ترابری بین اجزای یک زنجیره تامین می باشد تا بهترین ترکیب ممکن از پاسخ دهی وکارایی برای بازاری که آن را تغذیه می کند بدست آید. پایداری در زنجیره تامین به عنوان بخش جدید و بسیار تاثیرگذار چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تامین را به خود معطوف ساخته است ؟علاوه بر حوزه دانشگاهی، جوامع، دولت ها، کسب و کارها، آژانس های بین المللی وسازمان های غیرانتفاعی به طور فزآینده ای به این موضوع پرداخته اند؟در این مقاله به شناسایی، تجزیه و تحلیل مقالات منتشر شده در حوزه زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش مرور ادبیات سیستماتیک (SLR)پرداخته ایم با توجه به مطالعات صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است، اکثر مطالعاتی که در زمینه مدیریت زنجیره تامین پایدار وجود دارد، فقط به بحث و گفتگو در مورد فواید، لزوم ایجاد و طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار پرداخته اند ؟در این میان، تعداد کمی از مطالعات نیز در راستای ارائه یک مدل برای زنجیره تامین پایدار انجام شده است؟

Keywords:

زنجیره تامین , زنجیره تامین پایدار , مدیریت زنجیره تامین پایدار , صنایع سلولوزی

Authors

عباس تمجیدی

استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج