اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداشت و تنظیم هیجانی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 164

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-6-3_004

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: ناتوانی­ های یادگیری از جمله مشکلاتی هستند که از دیرباز مورد توجه متخصصان و روان شناسان حوزه کودک بوده ­اند. کودکان مبتلابه این اختلال با وجود هوش بهنجار، قادر به پیشرفت تحصیلی در زمینه های خواندن، نوشتن، و ریاضیات نیستند. این وضعیت سبب می شود تا این کودکان از خودپنداشت و حرمت خود پایین و تنظیم هیجانی پایینی برخوردار باشند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداشت و تنظیم هیجانی کودکان دارای ناتوانی یادگیری بود. روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان دبستانی مبتلا به ناتوانی یادگیری مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ بود. به منظور انجام این پژوهش، نمونه ای شامل ۳۰ نفر از جامعه آماری مذکور به روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب و در گروه های آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایدهی شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه­ های مشکلات یادگیری (ویلکات و همکاران، ۲۰۱۱)، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۲)، و خودپنداشت کودکان (پیرز – هریس، ۱۹۶۹) بود. مداخله آموزشی در طی ۹ جلسه آموزشی ۶۰ دقیقه­ ای در طول ۲ ماه فقط برای گروه آزمایش انجام شد و در پایان داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداشت (F=۱۳/۷۷, P<۰/۰۰۰۱) و تنظیم هیجانی مثبت (F=۱۵۴/۶۵, P<۰/۰۰۰۱) و منفی (F=۱۰۵/۱۷, P<۰/۰۰۰۱) کودکان دارای ناتوانی یادگیری تاثیر معنادار داشته است؛ بدین معنی که این درمان به بهبود خودپنداشت و تنظیم هیجانی مثبت کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کاهش تنظیم هیجانی منفی آنها منجر شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته پژوهش حاضر می­ توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش تعهد با آشکار ساختن ارزش­ها و عمل متعهدانه و ایجاد انعطاف پذیری روان شناختی می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود خودپنداشت و تنظیم هیجانی کودکان دارای ناتوانی یادگیری به کار رود. علاوه بر این شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می ­تواند دیگر پردازش های شناختی و هیجانی مانند تنظیم هیجانی را نیز تحت تاثیر مثبت قرار دهد.

Keywords:

Acceptance and commitment therapy (ACT) , self-concept , emotional regulation , learning disability , درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , خودپنداشت , تنظیم هیجانی , ناتوانی یادگیری

Authors

فهیمه اردشیری لردجانی

Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

طیبه شریفی

Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Sandy PT. The use of observation on patients who self-harm: ...
  • Willcutt EG, Boada R, Riddle MW, Chhabildas N, DeFries JC, ...
  • Sandy PT. The use of observation on patients who self-harm: ...
  • Willcutt EG, Boada R, Riddle MW, Chhabildas N, DeFries JC, ...
  • نمایش کامل مراجع