فصلنامه سلامت روان کودک

Quarterly Journal of Child Mental Health

دوران کودکی سرشار از تحولاتی شگرف، پر رمز و راز، سریع، عمیق، و تاثیرگذار است. از این رو این تحولات در زندگی انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کم توجهی به آنها موجب بروز سازش نایافتگی های گوناگون در کودک و نظام های مرتبط با او می شود. از سویی دیگر سلامت روانی در دوره کودکی با سلامت روان-شناختی در سنین نوجوانی و بزرگسالی مرتبط است. از این رو فصل نامه سلامت روان کودک با هدف ایجاد زمینه هایی جهت آشنایی بیشتر با تحولات روانی کودکان و کمک به والدین، معلمان، متخصصان و پژوهشگران به دنبال ارتقاء و تسهیل بخشی سلامت روانی کودکان است. ما در این نشریه با انگیزه های معنوی، گسترش علایق خود و عشق به تحول سازش یافته کودکان سرزمین مان برآنیم که بتوانیم با خدمت به کودکان، خانواده های آنها و دست اندرکاران مرتبط با تعلیم و تربیت کودک (چه در حوزه پژوهشی و چه در حوزه آموزشی) در حد ظرفیت و توانایی خود از این دریای گسترده، جرعه هایی را بنوشیم و بنوشانیم و بتوانیم گامی هر چند کوچک در جهت آینده پربارتر کودکان برداریم. با توجه به انگیزه های گفته شده؛ فصلنامه سلامت روان کودک به انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی علاقمندان در محورهای زیر به صورت مقاله های پژوهشی، مروری و بالینی می پردازد:

اختلال های تحولی
اختلال های خاص دوره کودکی
راهکارهای ارتقای سلامت روانی کودک
درمان های روان شناختی برای کودکان
روان درمانی و دارودرمانی
خدمات سلامت روان و حمایت های لازم برای کودکان و خانواده های آنها
تحول شناختی دوره کودکی
تحول هیجانی دوره کودکی
تحول اخلاقی دوره کودکی
تحول رفتاری دوره کوردکی
خانواده و سلامت روانی کودک
سبک های فرزندپروری
سبک های دلبستگی
تعامل والد- کودک
پیشرفت تحصیلی
مدرسه و کودکان
رویکردهای بین رشته ای در ارتباط با سلامت روانی کودک
خدمات سلامت روانی برای کودکان با نیازهای ویژه

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات